15.01.2019

Rekrytoi opiskelija IT-tiedekunnasta

Informaatioteknologian tiedekunnassa opiskelee noin 2800 perustutkinto-opiskelijaa. Tiedekunnan opiskelijat ovat laaja-alaisia ja kansainvälisiä osaajia, joiden koulutuksessa yhdistyy kokonaisvaltaisesti teknologian, informaation, organisaatioiden ja liiketoiminnan sekä ihmisen näkökulmat. Voit rekrytoida opiskelijoitamme harjoittelijoiksi tai tekemään erilaisia projekteja ja opinnäytteitä.

Lomake harjoittelu- tai työpaikan tarjoamiseen

Työnantajalle

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille voi tarjota harjoittelu- ja työpaikkoja ympärivuotisesti. Harjoittelu- ja työpaikkoja voi tarjota tietotekniikan, tietojärjestelmätieteen, tietojenkäsittelytieteen tai kognitiotieteen kandidaatti- tai maisteriopiskelijoille sekä kansainvälisille maisterikoulutettaville. Harjoittelun tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus oppia lisää käytännön tilanteissa, nähdä työelämää sekä solmia kontakteja yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin.

Löytääksenne teille sopivimman harjoittelijan tai työntekijän pyydämme teitä kuvaamaan sekä työn että siinä tarvittavan osaamisen mahdollisimman tarkasti. 

Tutustu IT-tiedekunnan Kandidaattiopintoihin ja Maisteriohjelmiin

Harjoitteluaika ja palkkaus

  • Harjoittelu kestää yleensä 3 kuukautta.
  • Harjoittelupaikan tarjoaja päättää palkasta.
  • Yliopiston palkkasuositus on 1154-1436 €/kuukausi (brutto)
  • Palkkasuositus perustuu hakuhetken opintopistekertymään:

Kuukausipalkka/€

Opintopisteet

1154

alle 120

1295

120-180

1436

yli 180

 

Toimintamalli:

  • Yritys tai organisaatio tarjoaa IT-tiedekunnan opiskelijoille työ- tai harjoittelupaikkaa sähköisellä hakulomakkeella. 
  • Tiedekunta ilmoittaa työ- ja harjoittelupaikoista keskiviikkoisin opiskelijoiden sähköpostilistalla elokuun alusta alkaen.  Opiskelijat lähettävät hakemukset suoraan yritykselle.
  • Tarvittaessa ennen harjoittelun alkamista opiskelija, harjoittelupaikan tarjoaja ja IT-tiedekunta allekirjoittavat harjoittelusopimuksen, jossa määritellään mm. harjoittelun kesto, vastuuhenkilö ja tehtävät harjoittelussa.
  • Yritys tekee opiskelijan kanssa työsopimuksen ja täten palkkaa opiskelijan omaksi henkilökunnakseen.

Lisätietoja työnantajalle

Lisätietoja harjoittelun tai työpaikan tarjoamisesta antaa koulutuspäällikkö Annemari Auvinen (harjoittelu-it@jyu.fi, p. 0400 248 115).