27.08.2018

Aineen- ja luokanopettajien täydennyskoulutus

Räätälöityjä sisältöjä opettajien täydennyskoulutuksiin

Informaatioteknologia tiedekunta järjestää tilauksesta opettajien tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutuksia. Koulutusten hinta riippuu koulutuksen kestosta, osallistujamäärästä sekä kouluttajien määrästä. Seuraavassa on listattu esimerkkisisältöjä aiempien toteutusten pohjalta.

Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö

Koulutuksessa tarkastellaan tieto- ja viestintätekniikan pedagogista hyödyntämistä eri näkökulmista ja eri välineiden kautta. Koulutuksessa perehdytään erilaisten oppimista ja opetusta tukevien sovellusten, kuten esimerkiksi Kahoot!, Padlet, Quizlet, QR-koodit, AnswerGarden, sekä Peda.netin käyttöön, sekä pohditaan niiden hyödyntämistä kunkin omassa opetuksessa. Sisältöä voidaan räätälöidä koulutettavien tarpeiden mukaan.

Android-laitteet opetuksessa

Koulutuksessa perehdytään android-laitteiden hyödyntämiseen opetuksessa. Teemoina ovat esimerkiksi videotuotanto, omat e-kirjat, esitykset, käsite- ja miellekartat sekä erilaiset oppiainekohtaiset sovellukset. Sisältöä voidaan räätälöidä koulutettavien tarpeiden mukaan.

Algoritmisen ajattelun kehittäminen ohjelmoinnin ja robotiikan keinoin

Koulutuksessa perehdytään uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen algoritmisen ajattelun, ohjelmoinnin ja robotiikan mahdollisuuksiin.  Koulutuksessa perehdytään sekä erilaisia laitteita hyödyntävään ohjelmoinnin opetukseen, että laitteettomaan, mm. tablet-sovelluksia ja verkkopalveluita hyödyntävään opetukseen. Aiempaa kokemusta aiheesta ei tarvitse olla. Koulutus soveltuu sekä alakoulun että yläkoulun opettajille yli oppiainerajojen. Sisältöä voidaan räätälöidä koulutettavien tarpeiden mukaan.

Micro:bit perusteet

Koulutuksessa tutustutaan Micro:bitin käytön perusteisiin ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksessa. Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta Micro:bitin käytöstä. Micro:bit on pieni ohjelmoitava tietokone, jota voi käyttää sulautettuna järjestelmänä esim. koulujen tietotekniikan opetukseen. Lue lisää: http://microbit.org/fi/

Kaikissa toiminnallisissa koulutuksissa on tavoitteena antaa konkreettisia ideoita omaan opetukseen vietäviksi. Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti osallistujien omilla laitteilla.

 

Avoimien kurssien tarjonta

IT-tiedekunnassa voi opiskella ns. erillisillä opinnoilla tiedekunnan tarjonnassa olevia kursseja. 

Opettajien täydennyskoulutukseen soveltuvia sisältöjä ovat mm.

Lisätietoja ja opinto-oikeuden hakeminen os. https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opiskelemaan/avoin-opiskelu-it-tiedekunnassa

 Lisätietoa

  • Koulutuspäällikkö Annemari Auvinen, urasilta-it@jyu.fi, 0400 248 115 (tarjouspyynnöt)
  • Tutkijatohtori Leena Hiltunen, leena.r.k.hiltunen@jyu.fi, 040 805 3262 (koulutusten sisällöt)