Informaatioteknologian tiedekunta

Kansainvälinen rahoitus

Viimeisin muutos maanantai 09. tammikuuta 2017, 15.38

Advocacy Establishment for Students through Ombudsman Position (AESOP)

 

TOXI-triage - Integrated and adaptive responses to toxic emergencies for rapid triage: engineering the roadmap from casualty to patient to survivor

TOXI-triage -hankkeessa kehitetään uusia innovatiivisia menetelmiä nopeiden suojelu- ja pelastustoimien aikaansaamiseksi erityisesti kemiallisten aineiden aiheuttamien suurten henkilövahinkojen varalle. Jyväskylän yliopiston vastuulla hankkeessa on hyperspektraalisen menetelmän kehittäminen hengenvaarallisten aineiden ja niiden levinneisyyden havaitsemiseksi joukkotuhoaineilla aiheutetuissa tahallisissa iskuissa ja suuronnettomuuksissa. 

 

ACCESS4ALL Laboratory for Policies and Practices of Social Development in Higher Education

 

Victim Support for Identity Theft (VISIT)

 

IMAILE

IMAILE-hanke pyrkii vastaamaan tulevaisuuden koulutushaasteisiin. IMAILE on ensimmäinen Euroopanlaajuinen esikaupallisen hankinnan (Pre-commercial procurement) projekti, jossa kysynnästä ja tarjonnasta vastaavat osapuolet ottavat osaa uudenlaisen henkilökohtaisen oppimisympäristön (Personalized learning environment, PLE) kehittämiseen. 

 

Open Educational Ideas & Innovations (OEI2)

OEI2-hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä ja IT-sovelluksia ideoiden yhteisluomiseen. Projektissa pyritään tukemaan erityisesti avoimien oppimateriaalien sekä koulutuspalveluiden kehittämistä koulutusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden välisessä yhteistyössä. Hankkeen keskeinen tuotos on ideoiden yhteisluomisen online-työkalu Idea Space, jota räätälöidään projektin aikana sisällöntuotantoon kuten myös hajautettuun yhteistyöhön soveltuvaksi.