Informaatioteknologian tiedekunta

Muu rahoitus

Viimeisin muutos tiistai 06. kesäkuuta 2017, 10.03

Alle aallonpituuden - menetelmiä solujen spektrikuvantamiseen

Tutkimushankkeen tavoitteena on tehdä solujen kuvantamisesta helpompaa uusien laskennallisten menetelmien avulla. Nykyisin solujen kuvantaminen on vaikeaa ilman erillistä värjäystä. Ongelmana on, että värjäys saattaa tappaa solut, jolloin niiden kasvua ei voida enää seurata. Tällöin soluja ei tarvitse enää värjätä. Viimeaikainen kehitys spektrikameroiden parissa on tuottanut uudenlaisia kameramalleja, joita voidaan hyödyntää aiempaa monipuolisemmin. Tutkimushankkeessa käytetäänkin uuteen teknologiaan pohjautuvaa spektrikameraa. Pelkän spektrin muotoon pohjautuvien luokittelujen lisäksi kuvista on mahdollista laskea numeeristen menetelmien avulla pieniä yksityiskohtia, joita ei tavallisella kameralla tai silmällä havaita. Tätä tarkempaa tietoa voidaan sitten jatkojalostaa koneoppimismenetelmillä eri sovelluksiin. Yhtenä tavoitteena on helpottaa elävien solumallien kasvun ja käytöksen tarkkailua. Solumallit voivat olla esimerkiksi ihmissoluista kasvatettuja verisuonimalleja, joilla voidaan korvata eläinkokeita. Myös ihmisestä otettavia koepaloja voidaan kuvata hankkeessa kehitettävillä menetelmillä.


Spektrikuvantamisella kilpailukykyä Keski-Suomeen

Spektrikuvantamista on jo hyödynnetty laajasti yliopiston eri tutkimushankkeissa mm. ihosyöpien ja taideväärennösten havaitsemisessa sekä rikospaikkojen ja järvien pohjaeläinten tutkimuksessa. Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään laboratorion käytänteitä ja infrastruktuuria päivittämällä laitekantaa. Uusia laitteita testataan kahdessa eri pilotissa. Ensimmäisessä kuvataan histologisia näytteitä Keski-Suomen keskussairaalan patologian osaston kanssa ja tutkitaan spektrikuvantamisen tuomia mahdollisuuksia patologien työtaakan pienentämiseen. Toisessa pilotissa tutkitaan spektrikameramittausten soveltamista komposiittimateriaalien lujuuden, pinnoitevaihteluiden ja sideaineiden jakautumisen määrittämiseen.

 

Co-create Keski-Suomi - Digitaalisten palveluinnovaatioiden yhteisluominen alueellisessa ekosysteemissä

Hanke pyrkii edistämään alueellista digitaalisien palveluiden yhteisluomista kaupankäynnistä julkishallintoon, vahvistaen ja luoden uusia kumppanuuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Pyrkimyksenä on parantaa alueellista tiedotusta yhteisluomishankkeista, kehittää uusia digipalveluita ja tukea alueellisia toimijoita myös kansainvälisille markkinoille pääsemisessä.

 

Big Datan potentiaali liikunnan terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksissa

Big Datan potentiaali liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksissa –hankkeessa selvitetään, millaisia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia Big Data tuo liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden sovelluksiin. Ihmisen kehon toimintaa kuvaavaa dataa syntyy nykyisin runsaasti ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi sovelluksia käyttävät myös kuntoilijat.

 

Keski-Suomen peruskoulujen ICT ja USUKO

Keski-Suomen peruskoulujen ICT ja USUKO –hanke jatkaa Uuden sukupolven koulun (USUKO) kokeilua ja käyttöönottoa Keski-Suomen kouluissa. Tarkoituksena on koota laaja yhteistyöverkosto laatimaan Uuden sukupolven koulun "masterplan"-suunnitelmaa. Lisäksi hankkeessa laaditaan kartoitus Keski-Suomen peruskoulujen ICT-valmiuksista ja ICT-infrastruktuurista.