Informaatioteknologian tiedekunta

Rahoitushaku - syksy 2017

Viimeisin muutos torstai 07. syyskuuta 2017, 15.48

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu järjestää tohtorikoulutusta tietotekniikan, tietojärjestelmätieteen, tietojenkäsittelytieteen ja kognitiotieteen oppiaineissa. Tohtorikoululta on haettavissa rahoitusta jatko-opintoihin. Syksyn 2017 haku, jossa haettavana on tohtorikoulutettavan työsuhteita ja apurahoja, on avoinna 30.9.2017 asti.

Hakijalta edellytetään opiskeluoikeus tohtoriopintoihin Informaatioteknologian tiedekunnassa. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava erillisellä hakemuksella, ks. https://www.jyu.fi/it/jatko-opiskelijalle/hakeminen_jatko-opiskelijaksi

Tohtorikoulutettavan työsuhteet

Haettavana on tohtorikoulutettavan tehtäviä 4-6 kpl alkaen 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan. Tohtorikoulutettavat sijoittuvat informaatioteknologian tiedekunnan eri tutkimusaloille.

Tohtorikoulutettavien tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin. Opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, osallistua opetuksen kehittämistyöhön, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1-4 (1 808,42 €/kk – 2 475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtäviä täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Apurahat

Saman haun yhteydessä voidaan myöntää väitöskirjatutkimusta varten myös apurahamuotoista tukea. Apurahaa voidaan myöntää sellaisille hakijoille, joita ei valita tohtorikoulutettavan työsuhteeseen ja sitä myönnetään pääasiassa väitöskirjatutkimuksen alkuvaiheisiin. Apuraha on suuruudeltaan 1700 €/kk. Apuraha on verotonta tuloa (20.309,40 € asti, v. 2017). Apurahalla työskenneltävillä on oltava lakisääteinen eläkevakuutus, ks. www.mela.fi

Erityisesti uusien hakijoiden on hyvä huomata, että käytännössä rahoitus jatko-opintoihin (työsuhde tai apuraha) päätetään aluksi vuodeksi kerrallaan.

Hakemus

Sähköiseen hakemuslomakkeeseen tulee liittää

1) Hakemuskirje 2) Curriculum Vitae (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi) 3) Tutkimussuunnitelma (sis. julkaisuluettelo/-suunnitelma), ks. malli tutkimussuunnitelman rakenteesta 4) Jatko-opintosuunnitelma (40/60 op) 5) Muu liite: Ohjaajien lausunnot (pyydetään ohjaajia lähettämään suoraan sähköpostilla osoitteeseen sami.kollanus@jyu.fi

Tiedustelut: Yliopistonopettaja Sami Kollanus (sami.kollanus@jyu.fi), informaatioteknologian tiedekunta.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2017 sähköisellä hakulomakkeella