Informaatioteknologian tiedekunta

Hakeminen ja kelpoisuus jatko-opiskelijaksi

Viimeisin muutos maanantai 14. elokuuta 2017, 16.37

Jos olet kiinnostunut suorittamaan lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon, sinun tulee hakea tiedekunnalta jatko-opinto-oikeutta.

Hakuajat 31.3. ja 30.9.

Kelpoisuus jatko-opiskelijaksi
Hakulomake jatko-opintoihin

Hakeminen jatko-opiskelijaksi:

  1. Ota yhteyttä pääaineen koulutuksesta ja tutkimustyöstä vastaavaan laitoksen opettajaan opintojen ja tutkimuksen suunnittelua varten. Tietotekniikan opetus järjestetään tietotekniikan laitoksella. Tietojenkäsittelytieteen, tietojärjestelmätieteen ja kognitiotieteen opetus järjestetään tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Jatko-opiskelijalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa, joista ainakin toinen omalta laitokselta.

  2. Laadi jatkotutkimuksen ohjaajan kanssa henkilökohtainen kirjallinen jatko-opintosuunnitelma ja alustava tutkimussuunnitelma ja liitä ne jatkokoulutushakemukseen. Jos et ole suorittanut tutkintoasi Jyväskylän yliopistossa, sinun on toimitettava hakemuksen mukana myös kopio tutkintotodistuksestasi sekä opintorekisteriotteesi. Katso malli tutkimussuunnitelman rakenteesta.

  3. Hakemus lähetetään liitteineen viimeiseen hakupäivään (31.3. tai 30.9.) mennessä  liitteineen sähköisesti seuraavalla lomakkeella: https://www.jyu.fi/it/jatko-opiskelijalle/form (huomaa, että lomake ei ole käytössä muuhun aikaan vuodesta kuin maalis- ja syyskussa)

    Laitos arvioi edellytyksesi jatko-opintoihin sekä laitoksen mahdollisuudet asianmukaisen ohjauksen järjestämiseen. Myönteisessä tapauksessa laitoksen varajohtaja esittää laitoksen puollon tiedekunnalle. Varsinaisen päätöksen opiskelijavalinnasta tekee tiedekunnan dekaani. Päätökset tehdään tavallisesti kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Jatko-opintoihin valitut saavat hyväksymiskirjeen postitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

  4. Valintapäätöksen saatuasi vahvista jatko-opiskelupaikan vastaanottaminen kirjallisesti päätöksen mukana tulevalla lomakkeella. Palauta lomake postitse tiedekunnan kansliaan: Informaatioteknologian tiedekunta, PL 35 (Agora), 40014 Jyväskylän yliopisto. Samalla ilmoittaudut ensimmäistä kertaa tiedekunnan jatko-opiskelijaksi.

    Huom! Sinun tulee ilmoittautua myös hyväksymisajankohdan jälkeen vuosittain joko läsnä- tai poissaolevaksi jatko-opiskelijaksi. Ohjeet ilmoittautumiseen.

 

Opinto- ja/tai tutkimussuunnitelmaan myöhemmin tehtävät vähäiset muutokset voidaan tehdä opiskelijan ja ohjaajien yhteisellä päätöksellä. Merkittävistä muutoksista päättää laitoksen varajohtaja yhdessä opiskelijan ja työn ohjaajien kanssa ja muutokset lähetetään tiedoksi tiedekuntaan. Kopiota alustavasta tutkimussuunnitelmasta ja jatko-opintosuunnitelmasta säilytetään tiedekunnan kansliassa.