Informaatioteknologian tiedekunta

Haku jatko-opintoihin

Viimeisin muutos keskiviikko 25. lokakuuta 2017, 10.49

Hakuajat 31.3. ja 31.8.
Hakulomake jatko-opintoihin 

Mikäli olet kiinnostunut tohtoriopinnoista informaatioteknologian tiedekunnassa, olet oikeassa osoitteessa. Lue alla olevat hakuohjeet huolella ja ala valmistella hakemusta hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. 

Valintaperusteet ja kelpoisuus jatko-opiskelijaksi

Lain edellyttämä kelpoisuus tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin sekä Jyväskylän yliopiston yleiset valintaperusteet on kuvattu yliopiston tutkijakoulun sivuilla. Huom! Opinto-oikeutta voi hakea jo hiukan ennen vaaditun taustatutkinnon valmistumista. Jyväskylän yliopiston linjauksen mukaisesti on mahdollista tehdä ehdollinen valintapäätös enintään kuusi kuukautta ennen aiemman tutkinnon valmistumista.   

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulutus on organisoitu tutkimusaloittain, joita opiskelijavalinnassa kutsutaan opintosuunniksi. Hakuvaiheessa haetaan oikeuttaa suorittaa joko filosofian tohtorin tai kauppatieteiden tohtorin tutkinto (mahdollinen vain tietojärjestelmätieteen alalla) suuntautuen jollekin tiedekunnan tutkimusaloista (opintosuunta):

 • Tietojärjestelmätiede (FT tai KTT)
 • Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka (FT)
 • Sovelelttu matematiikka ja laskennalliset tieteet (FT)
 • Koulutusteknologia  ja kognitiotiede (FT)

Informaatioteknologian tiedekunnassa jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanut hakija, jonka aiempien opintojen katsotaan soveltuvan pohjaksi suunnitellun tohtorintutkinnon suorittamiseen. Soveltuvaksi taustaksi katsotaan yleisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka sisältää laajat opinnot tavoitteena olevaa tohtorintutkintoa vastaavasta pääaineesta tai sitä lähellä olevalta alalta.

Mikäli opiskelijaksi hyväksytään hakija, jonka aiemmat opinnot eivät sisällä riittäväksi katsottuja opintoja suunnitellun tohtorintutkinnon alalta, vaaditaan tutkintoon sisältyvien tieteellisen jatkokoulutuksen opintojen lisäksi 20 op täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot ovat tyypillisesti suunnitellun tohtorintutkinnon alalta suoritettavia maisteritasoisia pääaineopintoja. Täydentävät opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti opiskelijan tausta ja jatko-opintosuunnitelma huomioiden.  

Hakuprosessi

 1. Ota suoraan yhteyttä mahdollisiin ohjaajiin sillä tutkimusalalla, jolle aiot suuntautua. Jatko-opiskelijalla tulee olla jo hakuvaiheessa vähintään kaksi tehtävään sitoutunutta ohjaajaa. Vastuullisen ohjaajalla on yliopiston linjauksen mukaan oltava tohtorin tutkinto ja riittävät tieteelliset ansiot. Lisäksi hänen oltava työsuhteessa Informaatioteknologian tiedekuntaan.  

 2. Laadi tehtävään lupautuneen ohjaajan kanssa henkilökohtainen kirjallinen jatko-opintosuunnitelma (ks. tietoa opinnoista) ja alustava tutkimussuunnitelma (ks. malli tutkimussuunnitelman rakenteesta) ja liitä ne hakemukseesi. Jos et ole suorittanut tutkintoasi Jyväskylän yliopistossa, sinun on toimitettava hakemuksen mukana myös kopio tutkintotodistuksestasi sekä opintorekisteriotteesi. Liitä hakemukseen myös muut mahdolliset todistukset/dokumentit, joiden ajattelet olevan haun kannalta merkityksellisiä.

 3. Hakemus lähetetään liitteineen viimeiseen hakupäivään (31.3. tai 31.8.) mennessä  liitteineen sähköisesti seuraavalla lomakkeella: https://www.jyu.fi/it/jatko-opiskelijalle/form (huomaa, että lomake ei ole käytössä muuhun aikaan vuodesta kuin maalis- ja elokuussa)

  Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu arvioi edellytyksesi jatko-opintoihin sekä laitoksen mahdollisuudet asianmukaisen ohjauksen järjestämiseen. Hakemukset käsitellään tohtorikoulun johtoryhmässä, jonka jälkeen varsinaisen päätöksen opiskelijavalinnasta tekee tiedekunnan tohtorikoulun johtaja. Valintapäätökset pyritään tekemään kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Jatko-opintoihin valitut saavat hyväksymiskirjeen postitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

 4. Valintapäätöksen saatuasi vahvista jatko-opiskelupaikan vastaanottaminen kirjallisesti päätöksen mukana tulevalla lomakkeella. Palauta lomake postitse tiedekunnan kansliaan: Informaatioteknologian tiedekunta, PL 35 (Agora), 40014 Jyväskylän yliopisto. Samalla ilmoittaudut ensimmäistä kertaa tiedekunnan jatko-opiskelijaksi.

  Huom! Sinun tulee ilmoittautua myös hyväksymisajankohdan jälkeen vuosittain joko läsnä- tai poissaolevaksi jatko-opiskelijaksi. Ohjeet ilmoittautumiseen.