Informaatioteknologian tiedekunta

Jatko-opintojen rahoitus

Viimeisin muutos perjantai 20. lokakuuta 2017, 13.46

Tällä sivulla esitellään lyhyesti erilaisia lähteitä, joista voi saada rahoitusta jatko-opintoihin.

1. Tutkimusprojektit

Huomattava osa informaatioteknologian tiedekunnan jatko-opiskelijoista työskentelee erilaisissa tutkimushankkeissa. Käynnissä olevista tai suunnitteilla olevista hankkeista kannattaa kysyä professorilta, jonka tutkimus- tai opetusalueet ovat lähimpänä omaa mielenkiintoa.

2. Tiedekunnan rahoitushaku

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu järjestää kaksi kertaa vuodessa (31.3. ja 30.9.) avoimen haun, jossa se myöntää rahoitusta tiedekunnan jatko-opiskelijoille. Katso syksyn 2017 hakuilmoitus

3. Apurahat

Suomessa toimii useita kymmeniä säätiöitä, jotka tukevat jatko-opintoja. Suurin osa apurahoista jaetaan kuukausiapurahoina, jotka myönnetään tavallisesti vuodeksi kerrallaan. Lisäksi useilta säätiöiltä voi hakea vapaamääräisiä (tavallisesti pienempiä summia) apurahoja erityisiin tutkimuskuluihin, matkakuluihin tai ns. kannusteapurahoja.

Kuukausiapurahan määrä on tavallisesti n.1600-2000 euroa kuukaudessa. Apuraha on verotonta tuloa tiettyyn summaan asti, joka on 20 309,40 € vuonna 2017 (ks. www.vero.fi). Joihinkin kuluihin on kuitenkin syytä varautua. Apurahan saajan täytyy maksaa siitä lakisääteinen eläkevakuutusmaksu, joka on kokovuotisesta apurahasta n. 200-250 euroa kuukaudessa. Katso lisätietoa apurahan saajan eläkevakuutusmaksusta osoitteesta www.mela.fi. Lisäksi verottaja perii jälkikäteen apurahan määrään perustuvat sairasvakuutusmaksun ja Yle-veron.

Informaatioteknologian tiedekunnassa apurahan saajan asema poikkeaa hyvin vähän yliopistolla työsuhteessa työskentelevän tohtorikoulutettavan asemasta. Oma laitos tarjoaa lähes poikkeuksetta apurahan työtilan, välineet ja tarvittavat tukipalvelut. Tavallisesti nettotulossakaan verotusetu huomioon ottaen ei ole oleellista eroa.

Seuraavassa on listattu joukko Informaatioteknologian tiedekunnan jatko-opiskelijoille (ainakin osalle) soveltuvista säätiöistä (suluissa viimeisin haluaika):

Edellä lueteltujen säätiöiden lisäksi omasta tutkimusaiheesta riippuen voi säätiöistä löytyä myös joitakin muita mahdollisia rahoittajia. Muista säätiöistä saa kattavan kuvan seuraavista lähteistä.

4. Aikuiskoulutustuki

Mikäli sinulla on jo vuosia työhistoriaa ja mahdollisuus jäädä nykyisestä työstäsi opintovapaalle, kannattaa ehdottomasti tutustua aikuiskoulutustukeen. Se on monille tällaisessa elämäntilanteessa olevilla paras vaihtoehto saada rahoitusta päätoimiseen opiskeluun. Tukea voi myös käyttää lyhyissä (esim. 2-3 kk) pätkissä, mikäli se on pidempää yhtäjaksoista opintovapaata mielekkäämpi vaihtoehto. Katso lisätietoia Koulutusrahaston sivuilta: http://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/

5. Opintotuki

KELA voi tietyin edellytyksen myöntää opintotukea tieteellisiin jatko-opintoihin. Tuki ei kata kuitenkaan missään tapauksessa koko jatko-opintojen kestoa. Lisätietoja: www.kela.fi

6. Muu rahoitus

IT-tiedekunnan apurahat

Informaatioteknologian tiedekunnalta voi hakea apurahaa erityisiä jatko-opintoihin liittyviä kustannuksia varten. Näiden apurahojen haku on jatkuva ja tapahtuu toimittamalla vapaamuotoinen hakemus vastuuhenkilölle: Sami Kollanus (sami.kollanus@jyu.fi). Hakijoiden kannattaa tiedustella ensin lisätietoja apurahojen myöntämisen periaatteista mahdollisesta apurahan määrästä.

Rahoitusta matkakuluihin

Matkakuluihin (ja muihin mahdollisiin tutkimuskuluihin) voi hakea erikseen tukea säätiöiltä (ks. kohta 3). Tukea voi myös kysyä tarvittaessa omasta tiedekunnasta.