Informaatioteknologian tiedekunta

Jatko-opintojen rahoitus

Viimeisin muutos maanantai 13. maaliskuuta 2017, 15.06

Tällä sivulla esitellään lyhyesti erilaisia lähteitä, joista voi saada rahoitusta jatko-opintoihin.

1. Tutkimusprojektit

Huomattava osa informaatioteknologian tiedekunnan jatko-opiskelijoista työskentelee erilaisissa tutkimushankkeissa. Käynnissä olevista tai suunnitteilla olevista hankkeista kannattaa kysyä professorilta, jonka tutkimus- tai opetusalueet ovat lähimpänä omaa mielenkiintoa.

2. Tiedekunnan rahoitushaku

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu järjestää kaksi kertaa vuodessa (31.3. ja 30.9.) avoimen haun, jossa se myöntää rahoitusta tiedekunnan jatko-opiskelijoille. Kevään 2017 hausta löydät tietoa osoittesta https://www.jyu.fi/it/hr/open-calls/rahoitushaku-kevat-2017

3. Apurahat

Suomessa toimii useita kymmeniä säätiöitä, jotka tukevat jatko-opintoja. Suurin osa apurahoista jaetaan kuukausiapurahoina, jotka myönnetään tavallisesti vuodeksi kerrallaan. Lisäksi useilta säätiöiltä voi hakea vapaamääräisiä (tavallisesti pienempiä summia) apurahoja erityisiin tutkimuskuluihin, matkakuluihin tai ns. kannusteapurahoja.

Kuukausiapurahan määrä on tavallisesti n.1600-1900 euroa kuukaudessa. Apuraha on muutoin pääsääntöisesti verotonta tuloa. Esimerkiksi säätiöiltä saadut apurahat ovat vuonna 2014 verottomia 19 797,24 € euroon asti vuodessa (ks. www.vero.fi). Kuitenkin apurahan saajan täytyy maksaa siitä lakisääteinen eläkevakuutusmaksu, joka on kokovuotisesta apurahasta n. 200-250 euroa kuukaudessa. Katso lisätietoa apurahan saajan eläkevakuutusmaksusta osoitteesta www.mela.fi.

Informaatioteknologian tiedekunnassa apurahan saajan asema poikkeaa hyvin vähän yliopistolla työsuhteessa työskentelevän tohtorikoulutettavan asemasta. Oma laitos tarjoaa lähes poikkeuksetta apurahan työtilan, välineet ja tarvittavat tukipalvelut. Tavallisesti nettotulossakaan verotusetu huomioon ottaen ei ole oleellista eroa.

Seuraavassa on listattu joukko Informaatioteknologian tiedekunnan jatko-opiskelijoille (ainakin osalle) soveltuvista säätiöistä (suluissa viimeisin haluaika):

Edellä lueteltujen säätiöiden lisäksi omasta tutkimusaiheesta riippuen voi säätiöistä löytyä myös joitakin muita mahdollisia rahoittajia. Muista säätiöistä saa kattavan kuvan seuraavista lähteistä.

4. Aikuiskoulutustuki

Mikäli sinulla on jo vuosia työhistoriaa ja mahdollisuus jäädä nykyisestä työstäsi opintovapaalle, kannattaa ehdottomasti tutustua aikuiskoulutustukeen. Se on monille tällaisessa elämäntilanteessa olevilla paras vaihtoehto saada rahoitusta päätoimiseen opiskeluun. Tukea voi myös käyttää lyhyissä (esim. 2-3 kk) pätkissä, mikäli se on pidempää yhtäjaksoista opintovapaata mielekkäämpi vaihtoehto. Katso lisätietoia Koulutusrahaston sivuilta: http://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/

5. Opintotuki

KELA voi tietyin edellytyksen myöntää opintotukea tieteellisiin jatko-opintoihin. Tuki ei kata kuitenkaan missään tapauksessa koko jatko-opintojen kestoa. Lisätietoja: www.kela.fi

6. Muu rahoitus

IT-tiedekunnan apurahat

Informaatioteknologian tiedekunnalta voi hakea apurahaa erityisiä jatko-opintoihin liittyviä kustannuksia varten. Näiden apurahojen haku on jatkuva ja tapahtuu toimittamalla vapaamuotoinen hakemus vastuuhenkilölle: Sami Kollanus (sami.kollanus@jyu.fi). Hakijoiden kannattaa tiedustella ensin lisätietoja apurahojen myöntämisen periaatteista mahdollisesta apurahan määrästä.

Konnevesi-stipendit

Kun väitöskirjasi on siinä vaiheessa, että työ valmistuakseen vaatisi rauhalliset ja huolettomat puitteet, voit hakea Konnevesi-stipendiä. Stipendi kattaa majoituksen ja täysihoidon maanantaista perjantaihin Konneveden tutkimusasemalla. Katso listietoa yliopiston hallintokeskuksen sivuilta.

Rahoitusta matkakuluihin

Comas-tohtoriohjelma myöntää jäsenilleen tukea matkakuluihin. Lisäksi matkakuluihin (ja muihin majhdollisiin tutkimuskuluihin) voi hakea erikseen tukea säätiöiltä (ks. kohta 4). Tukea voi myös kysyä tarvittaessa omalta laitokselta.