Informaatioteknologian tiedekunta

Lisensiaatin tutkinto

Viimeisin muutos perjantai 20. lokakuuta 2017, 15.54

Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen ei ole nykyisin kovin tavallista, mutta Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaan lisensiaatin tutkinto voidaan tehdä osana tohtorin tutkintoon johtavaa ohjelmaa tai poikkeustapauksessa omana ohjelmana. Informaatioteknologian tiedekunnassa ei ole erillistä lisensiaatin tutkintoon johtavaa koulusta. Lisensiaatin tutkinto sisältää tohtoriohjelmassa vaaditut opinnot (40 op) sekä hyväksytyn lisensiaatintutkimuksen,

Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen 

Lisensiaatintutkimukselle määrätään vähintään kaksi tarkastajaa. Tutkimuksen tarkastajien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita. Tutkimuksen ohjaaja ei voi toimia tutkielman tarkastajana. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi. Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta, kumpikin laatii oman lausunnon.

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu

Tiedekuntaneuvosto arvostelee lisensiaatintutkimukset tarkastajien esitysten perusteella. Opinnäytteen suorittajalla on oikeus tarkastuslausunnot saatuaan antaa niistä oma kirjallinen vastineensa ennen työn arvostelua. Kaikki tiedekunnan lisensiaatintutkimukset arvostellaan käyttäen viisiportaista sanallista arvosteluasteikkoa (välttävä - tyydyttävä - hyvä - kiitettävä - erinomainen). 

Lisensiaatintutkimuksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä oikaisupyynnön yliopiston muutoksenhakulautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisensiaatintutkimuksen julkaiseminen

Informaatioteknologian tiedekunnan lisensiaatintutkimukset julkaistaan Jyväskylä Licentiate Theses in Computing -sarjassa. Tekijä toimittaa työn lopullisen version tarkistettavaksi sähköisessä muodossa (pdf) tieteelliselle toimittajalle (Marja-Leena Rantalainen tai Timo Männikkö) viimeistään kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä. Työn ulkoasun tulee olla väitöskirjan ulkoasun mukainen (katso ohjeet väitöskirjojen julkaisuun). Kun tieteellinen toimittaja on hyväksynyt työn julkaistavaksi, tekijä toimittaa hyväksytyn version kirjaston julkaisuyksikköön pdf-tiedostona ( http://kirjasto.jyu.fi).

Lisensiaatin tutkinnon hakeminen

Katso valmistuminen ja todistukset