Informaatioteknologian tiedekunta

Kokonaisturvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelma

Viimeisin muutos tiistai 06. kesäkuuta 2017, 18.18
Nopeasti muuttunut globaali turvallisuusympäristö sekä informaation määrän lisääntyminen ja sen jatkuvasti kasvava merkitys päätöksenteossa haastavat korkeakouluja uudistamaan opetustaan. Jyväskylän yliopisto vastaa tähän tarpeeseen käynnistämällä syksyllä 2018 uuden monitieteisen kokonaisturvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelman.

Uuden maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa kokonaisturvallisuuden asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida yhteiskunnallisia muutoksia ja ilmiöitä globaalissa ympäristössä. Ohjelman keskiössä ovat kansainvälistyvän ja digitalisoituvan yhteiskuntamme kokonaisturvallisuus, toiminta- ja huoltovarmuus sekä reagointi- ja riskinsietokyky.

Uusi maisteriohjelma on ainutlaatuinen Suomessa. Ohjelmassa yhdistetään laajasti Jyväskylän yliopiston osaamista mm. kielten, kulttuurin, teknologian ja yhteiskunnan alueilta. Lisäksi valmisteluvaiheessa on käyty tiivistä keskustelua keskeisten suomalaisten turvallisuustoimijoiden kanssa. Turvallisuutta tarkastellaan niin yksilön, yhteisöiden kuin yhteiskunnankin tasoilla.

Kokonaisturvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmalla on vankka tutkimuksellinen tausta. Ohjelma liittyy ennen kaikkea Jyväskylän yliopiston uusiin kriisien uudelleen määrittelyn ja kyberturvallisuuden profiloitumisalueisiin, joilla tehtävä tutkimus tukee luontevasti ohjelman opetusta. Lisäksi maisteriohjelman sisällöissä näkyvät vahvasti mm. kielten ja kulttuurien ymmärtäminen, strateginen ajattelu ja johtajuus sekä kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat historialliset kehityskulut.

Maisteriohjelman ensimmäiset 20 opiskelijaa aloittavat opintonsa syksyllä 2018, ja ensimmäinen hakuaika ohjelmaan on keväällä 2018 korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. Maisteriohjelman valintaperusteet vahvistetaan ja julkaistaan syksyllä 2017. Maisteriohjelmaan voi hakeutua, jos on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, AMK-tutkinnon, vanhamuotoisen maisterin tutkinnon tai niitä vastaavan tutkinnon.

 

Kysymyksiä ja vastauksia...


 • Milloin uuden maisteriohjelman valintaperusteet hyväksytään ja mistä ne löytää?
  • Valintaperusteet hyväksytään syyskuun 2017 lopussa, ja ne tulevat lokakuun aikana nähtäville Opintopolkuun.
 • Mikä tutkinto maisteriohjelmassa suoritetaan? 
  • Maisterohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin (FM) tutkinto.
 • Mikä on maisteriohjelman pääaine?
  • Maisteriohjelmassa ei ole pääainetta, vaan kyse on monitieteisestä maisteriohjelmasta.
 • Minkä tiedekunnan opiskelijoita maisteriohjelman opiskelijat ovat? 
  • Maisteriohjelmasta vastaa informaatioteknologian tiedekunta, mutta opintoja suoritetaan myös muissa Jyväskylän yliopiston tiedekunnista. Informaatioteknologian tiedekunta vastaa maisteriohjelman hallinnosta, opiskelijavalinnasta, tutkintojen myöntämisestä jne.
 • Kuuluuko maisteriohjelmaan informaatioteknologian opintoja?
  • Tämä vahvistuu lopullisesti, kun uuden maisteriohjelman opetussuunitelma on hyväksytty, mutta todennäköisesti kaikkien opiskelijoiden tulee hankkia perusymmärrys joko digitalisaatiosta tai informaatioteknologiasta.
 • Milloin maisteriohjelman opetussuunnitelma (tutkintovaatimukset) hyväksytään? 
  • Opetussuunnitelma hyväksytään maaliskuun lopussa 2018.
 • Milloin on ensimmäinen hakuaika?
  • Ensimmäinen hakuaika on todennäköisesti 14.-28.3.2018. Tarkista hakuaika Opintopolusta
 • Mitkä kolme kurssia toteutetaan pilottikursseina?
 • Voiko pilottikursseja opiskella avoimena opetuksena?
 • Mistä voin kysyä lisää? 
  • Voit olla yhteydessä joko tiedekuntamme opintoasioihin () tai kyberturvallisuuden opintoneuvontaan (). Huomaathan kuitenkin, ettemme voi antaa maisteriohjelman sisällöstä tai opiskelijavalinnan perusteista tarkempia tietoja ennen kuin ne on hyväksytty ja julkaistu.