Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lomakkeet

Viimeisin muutos keskiviikko 26. helmikuuta 2014, 13.49
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen lomakkeita. Lisätietoja saa laitoksen amanuenssilta Tapio Tammelta, amanuenssi@cs.jyu.fi.

 

Lomakkeita:


Arviointilomakkeet:

 • Opintokokonaisuuden arviointilomake, kandidaatin tutkinto: PDF
 • Opintokokonaisuuden arviointilomake, maisterin tutkinto: PDF
 • Opintokokonaisuuden arviointilomake (sivuaine): PDF
 • Kandidaatintutkielman arviointilomake: RTF
 • Pro gradu -tutkielman arviointilomake: DOC
Tutkintolomakkeet:
 • Tutkintolomake: kandidaatin tutkinto (opintopistetutkinto): PDF
 • Tutkintolomake: maisterin tutkinto (opintopistetutkinto): PDF
 • Ilmoittautumislomake maturiteettikokeeseen: PDF

Hakulomakkeet:
 • Kauppatieteellisen alan jatkotutkinnon hakulomake: PDF
 • Hakulomake jatkokoulutukseen: PDF
 • Suuntautumisvaihtoehtolomake: PDF

Korvaavuudet:
 • Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT): doc
 • Hakulomake opintosuorituksen korvaavuudesta: Doc
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Postiosoite:

Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 35 (Agora)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Käyntiosoite [kartta]:

Agora, 5. krs.
Mattilanniemi 2
40100 JYVÄSKYLÄ

Email:
amanuenssi@cs.jyu.fi
Puh: (014) 260 1211 (vaihde)
Fax: (014) 260 3011

Laitoksen henkilökunta

Yliopiston puhelinluettelo

Yliopiston laskutusosoitteet