Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Opintoneuvonta

Viimeisin muutos tiistai 03. syyskuuta 2013, 15.40

 

Yleistä opintoneuvontaa antaa amanuenssi. Opintojen sisältöihin liittyvissä pulmissa opastaa opintoneuvojat ja laitoksen opetushenkilökunta. Heidät tavoittaa parhaiten vastaanottoaikoina tai sähköpostitse. Alla olevasta taulukosta löydät opintoneuvonnasta vastaavien henkilöiden yhteystiedot.

 

Nimike ja nimi

Huone
Puhelin
Sähköposti

Amanuenssi Tapio Tammi

Ag D526.1 050-3761204 amanuenssi@cs.jyu.fi

Kanditason opiskelijat ja hopsaus:

Teija Palonen 
(vastaanotto ti ja ke klo 10-11.30)
Ag D521.1 040-7496939 teija.h.palonen@jyu.fi


Maisteritason opiskelijat:

Tuomo Kujala (KOG)

Ag C533.4 040-0247392 tuomo.j.kujala@jyu.fi

Veikko Halttunen (JK)

Ag D515.3 040-5324387 veikko.halttunen@jyu.fi
Panu Moilanen (TVL) Ag D522.4
040-8254554

panu.moilanen@jyu.fi

Tiina Parkkonen (DM)

Ag D521.4 040 8226621 tiina.parkkonen@jyu.fi

Markus Salo (EL)

Ag D525.2 040-8054295 markus.t.salo@jyu.fi

 

Amanuenssi auttaa kaikkia opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä epäselvissä asioissa. Amanuenssi huolehtii tutkintojen kokoamisesta ja ottaa vastaan opintokokonaisuuksien arviointipyynnöt sekä tutkintohakemukset. Potentiaalisen pro gradu -työn ohjaajan etsimisen voi myös aloittaa hakeutumalla amanuenssin puheille. Hänen vastaanotollaan myös jatko-opinnoista kiinnostuneet henkilöt saavat tukevan tietopaketin tutkijan uraan liittyvistä käytännön asioista.

Osastosihteeri auttaa esimerkiksi tentteihin, saleihin sekä opetuksen ajankohtiin tai tiloihin liittyvissä kysymyksissä.

Hyvis. "Hyvis on yliopisto-opiskelijoiden neuvoja. Hyvis-toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Hyviksen toimintaa ohjaavat opiskelijoiden tarpeet. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista opiskelijan ongelmia vaan esittää vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija voi siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan."

 

Kanditason opintoneuvojan tehtävänä on neuvoa ja opastaa kanditason opiskelijoita. Hänen työnkuvaansa kuuluu myös henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ohjaaminen (ehops). Opintoneuvoja ottaa vastaan jatkokäsittelyä varten myös yksittäisiä kurssikohtaisia korvaavuusanomuksia. Korvaavuushakemuslomake löytyy laitoksen WWW-sivustolta tai Agoran 5. kerroksen opiskelijoiden info-kaapista.

 

Suoraan maisterikoulutukseen valitut opiskelijat sekä suuntautumisvaihtoehdoille valitut perusopiskelijat saavat masiteritason opintoihin liittyvän opintoneuvonnan oman suuntautumisvaihtoehtonsa opintoneuvojalta (yllä). Tämän lisäksi tutkintouudistusten temmellyksessä suuntansa hukanneilla (kanditutkinnon tehneillä) pitkän linjan opiskelijoilla on mahdollisuus pyytää apua opintoneuvojalta päivitetyn opintosuunnitelman rakentamisessa.

 

Valmistumista tukeva toiminta

Kun yliopisto-opiskelu jää työn ja muun elämän ohessa kesken, kynnys sen uudelleen aloittamiseen on yleensä suuri. Keskeytyneiden opintojen aktivoimiseksi informaatioteknologian tiedekunnan laitoksilla järjestetään VaTu-toimintaa. Valmistumisen tukiryhmässä opiskelijoille tarjotaan apua ja tukea keskeytyneiden opintojen uudelleen käynnistämiseen ja loppuun viemiseen. Tukiryhmätoiminta tarjoaa apua muun muassa seuraavissa asioissa:

  • opintosuunnitelmien päivittäminen, jäljellä olevien opintojen selvittäminen
  • opintoneuvontaa ryhmä- ja yksilötasolla
  • gradun kirjoittamisen ohjausta: deadlineja, tekstien nopeaa kommentointia, kirjoittamista eteenpäin vieviä tehtäviä
  • akateemisten opiskelutaitojen päivittämistä (esim. yliopiston sähköiset opiskelijajärjestelmät, kirjasto-osaaminen, tieteellinen kirjoittaminen, viittauskäytännöt, tutkimusmenetelmät)
  • kannustavan ja motivoivan vertaisryhmän, jossa saa palautetta omasta opinnäytteestä ja jossa voi halutessa keskustella opintojen ja muun elämän yhteensovittamisen kysymyksistä.
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Postiosoite:

Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 35 (Agora)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Käyntiosoite [kartta]:

Agora, 5. krs.
Mattilanniemi 2
40100 JYVÄSKYLÄ

Email:
amanuenssi@cs.jyu.fi
Puh: (014) 260 1211 (vaihde)
Fax: (014) 260 3011

Laitoksen henkilökunta

Yliopiston puhelinluettelo

Yliopiston laskutusosoitteet