Tietojenkäsittelytieteiden laitos

eijakumppanit

Tutkimus tietojenkäsittelytieteiden laitoksella

Viimeisin muutos maanantai 16. helmikuuta 2015, 15.40

Research in Department of Computer Science and Information Systems

Research groups

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opetus ja tutkimus kohdistuu tietojenkäsittelyyn sekä tietojärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön osana liiketoiminnan tai julkishallinnon organisaatioiden toimintaa sekä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmista.

Laitoksen tutkimuksessa tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä tarkastellaan neljästä pääasiallisesta näkökulmasta:

  • Ihmiskeskeinen näkökulma: tietokoneavusteinen yhteistyö, oppiminen ja viestintä, tietotekniikan etiikka, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, kognitiotiede, ihmisläheinen teknologia, teknologian omaksuminen
  • Informaatiokeskeinen näkökulma: sisältöjen ja dokumenttien hallinta ja mallintaminen, tiedonsiirtoanalyysi, tietojärjestelmien kehittämisen metodit
  • Liiketoiminnallinen näkökulma: teknologian siirto, standardisointi, elektronisen liiketoiminnan verkostot, digitaalinen oikeuksien hallinta, ohjelmistoliiketoiminta, kuluttajakäyttäytyminen uusissa digitaalisissa ympäristöissä
  • Teknologinen näkökulma: tiedonlouhinta, ohjelmistotuotanto- ja tekniikat, mobiilijärjestelmät

Nämä näkökulmat muodostavat laitoksen yleisen tehtävän: ymmärtää, kehittää ja suunnitella tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä sekä niiden vaikutuksia kokonaisvaltaisesti käyttöyhteyksissään. Tutkimuksen aiheet valitaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden perusteella; näin ollen tutkimuksen aiheiden käytännöllinen merkitys on avainasemassa. Laitos toimii aktiivisesti yhteistyössä  kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuskeskusten sekä yritysten kanssa.

Tietojenkäsittelytieteiden laitos on ollut edelläkävijä Suomessa yhdistäessään liiketoiminta- ja organisaatiokysymykset ihmiskeskeisesti teknologioihin ja tietojärjestelmiin. Koska tutkimuksen lähtökohdat löytyvät sekä yritysten että julkisen sektorin kehittämisestä, laitoksen tutkimuksen vahvuus on sen vaikutus talouselämään ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tutkimus on täten innovatiivista, asianmukaista ja vastaa käytännön tarpeeseen.

 

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Postiosoite:

Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 35 (Agora)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Käyntiosoite [kartta]:

Agora, 5. krs.
Mattilanniemi 2
40100 JYVÄSKYLÄ

Email:
amanuenssi@cs.jyu.fi
Puh: (014) 260 1211 (vaihde)
Fax: (014) 260 3011

Laitoksen henkilökunta

Yliopiston puhelinluettelo

Yliopiston laskutusosoitteet