Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Viimeisin muutos perjantai 12. lokakuuta 2012, 16.52

Sedospo-logo

 

In English

Hankkeen julkaisut

Liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä teknologioista on viime vuosina tullut todellista arjen teknologiaa. Sykemittari on nykyisin yhä useamman kuntoilijan vakituinen harjoittelukaveri, ja myös monien muiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien teknologiasovellusten käyttö ja kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti. Näiden teknologioiden käyttötavoista ja –motiiveista sekä niiden vaikutuksesta ihmisten liikuntatottumuksiin ja elintapoihin tiedetään kuitenkin melko vähän.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan Sedospo-hankkeen tavoitteena oli tutkia liikunta- ja hyvinvointiteknologian käyttäjiä ja käyttäjyyttä. Tutkimuksen lähtökohtina olivat erityisesti ihmisten teknologiasuhde ja palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka. Hankkeessa selvitettiin, miksi liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa käytetään, miten sen käyttö vaikuttaa ihmisten liikuntasuhteeseen sekä millaisia käyttäjille suunnattuja uusia palveluita liikunta- ja hyvinvointiteknologian ympärille voidaan kehittää.

Hankkeen lähtökohtana oli liikkuja käyttäjänä: kyse ei siis ollut  teknologiakehityksestä. Tutkimus antoi arvokasta tietoa suomalaisten suhteesta monimutkaisiin teknologiatuotteisiin, joiden taustalla on vuosien monitieteinen tutkimuspanostus ja joilla voi parhaassa tapauksessa olla merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli tunnistaa uusia, palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen näkökulma vastaa Valtion liikuntaneuvoston uutta strategiaa liikuntatutkimuksen suuntaamisesta ja hyödyntämisestä. Strategiassa painotetaan mm. yhteiskunta- ja taloustieteellisen tutkimuksen merkitystä tavoitteena löytää sellaisia ratkaisuja, joilla saadaan erityisesti liikkumattomassa kansanosassa aikaan liikuntaherääminen ja luodaan aktiivinen liikuntasuhde.

Syyskuussa 2010 käynnistyneen ja elokuussa 2012 päättyneen hankkeen on kokonaisbudjetti oli noin puoli miljoonaa euroa. Hankkeen päärahoittaja oli Tekesin Vapaa-ajan palvelut –ohjelma noin 280 000 euron osuudella. Yritysyhteistyökumppaneina hankkeessa olivat mukana Firstbeat Technologies Oy, Kuntopolku Oy (Peurunka), Sports Tracking Technologies Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Hankeyhteistyössä oli mukana myös  Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Sedospon hanke-esite.

Hankkeesta antavat lisätietoja

Lauri Frank
vastaava johtaja
lauri.d.frank@jyu.fi, p. 050-3761 208

Panu Moilanen
projektipäällikkö
panu.moilannen@jyu.fi, p. 040-8254 554

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Postiosoite:

Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 35 (Agora)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Käyntiosoite [kartta]:

Agora, 5. krs.
Mattilanniemi 2
40100 JYVÄSKYLÄ

Email:
amanuenssi@cs.jyu.fi
Puh: (014) 260 1211 (vaihde)
Fax: (014) 260 3011

Laitoksen henkilökunta

Yliopiston puhelinluettelo

Yliopiston laskutusosoitteet