Tietotekniikan laitos

Tuunaa

Tietotekniikan opinnoista voi räätälöidä itselleen sopivan kokonaisuuden

Monipuolista opetusta ja huippututkimusta

Viimeisin muutos torstai 16. helmikuuta 2017, 09.40

Tietotekniikan oppiaineessa toiminta perustuu vahvaan matemaattiseen osaamiseen, aktiiviseen vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa, poikkitieteelliseen tutkijakoulutukseen sekä globaaliin yhteistyöhön muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Opetus

Tietotekniikan oppiaineessa pääaineesi on tietotekniikka. Kandivaiheen jälkeen syvennät asiantutijuuttasi yhdessä laitoksen maisteriohjelmista. Uudet maisteriohjelmat ovat: ohjelmistotekniikka, tietoliikenne, ohjelmointikielten periaatteet, pelit ja pelillisyys, laskennalliset tieteet, sensoriverkot, sovellettu matematiikka ja koulutusteknologia.