Tietotekniikan laitos

Tietotekniikan tutkimusalueet

Viimeisin muutos torstai 16. helmikuuta 2017, 09.44

 

Tietotekniikan keskeiset tutkimusalueet ovat tieteellinen laskenta ja optimointi, mobiiliteknologia, ohjelmistotuotanto sekä tietotekniikan opettajankoulutus. Tietotekniikassa on useita käynnissä olevia tutkimusprojekteja, joita rahoittaa esimerkiksi Suomen Akatemia, Tekes (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus), sekä muita ulkopuolisia rahoittajia. Erityisesti tieteellinen laskenta ja optimointi on korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnistettavissa.

Tietotekniikan tutkimusalueisiin sisältyy muun muassa matemaattinen mallinnus, numeeriset menetelmät, mallipohjainen optimointi ja monitavoiteoptimointi, signaalin- ja kuvankäsittely, tiedonlouhinta, neuroverkot, ohjelmointikielet, virtuaalioppiminen ja virtuaaliset oppimisympäristöt opetuksessa, mobiilit P2P-verkot ja mobiilit tietoverkot.

Keskeiset tutkimusalueet löytyvät tutkimusstrategiasta

 

    Tietotekniikan tutkimus tehdään pääsääntöisesti englanniksi, joten tutkimusaiheet löytyvät englanninkielisten sivujen puolelta.

      kuuluu seuraaviin kategorioihin: