Tietotekniikan laitos

Algoritmiklinikka

Viimeisin muutos tiistai 11. syyskuuta 2012, 11.31
Algoritmiklinikka on tietotekniikan laitoksen uusi, erityisesti pk-yrityksille suunnattu yhteistyömuoto. Tavoitteena on tukea yrityksiä algoritmisten ongelmien ratkaisemisessa, siirtää tietotekniikan laitokselta löytyvää algoritmiosaamista pk-yritysten käyttöön, ja edistää tutkimustyön hyödyntämistä taloudellisesti.

Tarvitseeko yrityksesi tukea laskennallisissa ongelmissa?

Algoritmiklinikka on tietotekniikan laitoksen uusi, erityisesti pk-yrityksille suunnattu yhteistyömuoto. Tavoitteena on tukea yrityksiä algoritmisten ongelmien ratkaisemisessa, siirtää tietotekniikan laitokselta löytyvää algoritmiosaamista pk-yritysten käyttöön, ja edistää tutkimustyön hyödyntämistä taloudellisesti.
Toimintamalli rakentuu esiselvityksen ympärille. Esiselvityksestä tehdään raportti, ja se saattaa johtaa yhteistyön jatkumiseen esimerkiksi tilaustutkimuksen tai algoritmilisensoinnin muodossa.
Yhteistyö yrityksen kanssa aloitetaan keskustelulla, jossa tutustutaan yrityksen liiketoimintaan ja kartoitetaan yrityksen algoritmisia tarpeita. Keskustelut ovat luottamuksellisia, ja tarvittaessa kirjoitetaan salassapitosopimus. Keskustelun yhteydessä etsitään myös konkreettisia ongelmia, jotka soveltuisivat ratkaistavaksi algoritmiklinikalla. Ongelmat kirjoitetaan kysymyksen muotoon, tarkentavine reunaehtoineen.

Algoritmiklinikan pääasiallinen toimintamuoto ovat esiselvitykset, jotka ovat maksullisia ja sisältävät noin kahdeksan päivän työpanoksen. Niissä pohditaan yrityksen määrittelemää algoritmiosaamista vaativaa ongelmaa ja pyritään löytämään sopivia ratkaisuja. Esiselvityksestä kirjoitetaan raportti, jossa suositellaan ratkaisuja ja arvioidaan niiden vaativuutta ja toteutusvaihtoehtoja. Tavoitteena on, että raportti auttaisi yritystä hahmottamaan, minkälaisia investointeja ja osaamista ongelman ratkaiseminen vaatisi.

Jos algoritmiklinikalla löydetään hyvä ratkaisu, jonka yritys haluaisi toteuttaa, voidaan neuvotella toteutusvaihtoehdoista. Normaalien tilaustutkimus- ja opinnäytetyöhankkeiden lisäksi joissakin tilanteissa voi olla mahdollista lisensoida tietotekniikan laitoksella tehty algoritmitoteutus yrityksen käyttöön. Nämä vaihtoehdot kartoitetaan tapauskohtaisesti.

Jos yrityksessäsi harkitaan uutta liiketoimintaa, joka vaatii esimerkiksi

  • kameroiden ja konenäön hyödyntämistä,
  • suurten tietoaineistojen analysointia,
  • sensoridatan käsittelyä, tai
  • oppivia ja adaptiivisia järjestelmiä,

mutta tarvittavaa algoritmiosaamista ei ole, algoritmiklinikka voi auttaa.

Lisätietoja antaa algoritmiklinikan koordinaattori, tohtorikoulutettava Matti Eskelinen.

  • Puhelin 040 805 3258
  • Sähköposti matti.j.eskelinen@jyu.fi