Tietotekniikan tutkimusinstituutti

Kokonaisarkkitehtuuri

Viimeisin muutos perjantai 18. heinäkuuta 2008, 13.08

Yhteentoimivuuden parantamisen työvälineenä valtionhallinnossa käytetään kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuuri on strategisen johtamisen väline, jonka avulla yhtenäistetään toiminnan kehittämistä ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä. Kokonaisarkkitehtuurin avulla julkisten palvelujen kehittämistyössä pystytään ottamaan paremmin huomioon strategiset tavoitteet: asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys ja palvelutuotannon tehostaminen. (ValtIT/Yhteentoimivuus)

Kokonaisarkkitehtuuri (enterprise architecture) kuvaa kuinka organisaation elementit – organisaatioyksiköt, ihmiset, toimintaprosessit ja tietojärjestelmät – liittyvät toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena. Valtionhallinnossa on parhaillaan käynnissä kokonaisarkkitehtuurin kehittämishanke. Hanke pyrkii tehostamaan hallinnonalojen välistä yhteistyötä, parantamaan tiedonkulkua ja karsimaan päällekkäisiä kehittämishankkeita. Kokonaisarkkitehtuurilla voidaan vähentää hallinnollisten prosessien monimutkaisuutta ja parantaa kustannustehokkuutta.

 

 

 

Projektin yhteystiedot

Professori Jukka Heikkilä, vastuullinen johtaja
(014) 260 3240
050 581 8361
jups(at)jyu.fi

 

Tapani Kella, projektikoordinaattori
(014) 260 3299
050 384 4514
tapani.kella(at)jyu.fi

 

Anssi Heikkinen, tutkija
044 303 0307
anssi.v.heikkinen(at)jyu.fi

 

Henri Lehtonen, tutkija
044 330 7138
henri.lehtonen(at)jyu.fi

 

Mikko Malinen, tutkija
040 824 2829
mijumalinen(at)gmail.com

 

Antti Pyykkö, tutkija
040 847 8422
atpyykko(at)gmail.com

 

Ville Seppänen, tutkija
(014) 260 4936
040 193 8234
ville.seppanen(at)jyu.fi

 

Hannu Vänttinen, tutkija

Osallistu projektiin

Tähän tulee ajankohtaista projektitietoa TITUssa käynnistyvistä ja valmisteilla olevista projekteista.