Informaatioteknologian tiedekunta

Etsitkö muuta reittiä?

Viimeisin muutos tiistai 07. marraskuuta 2017, 14.54

Perus-, maisteri- ja jatko-opiskelijavalintojen ulkopuolelle jäävät vaihtoehdot

 • Avoimen yliopiston väylä: osana yhteishakua keväällä 2017
  • Hakuaika tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella on yhteishaussa (6.-20.9.2017) ja hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa.
  • Hakukohteita on kaksi: Tietojärjestelmätiede ja Tietotekniikka
  • Hakijalla tulee olla suoritettuina tiedekunnan määrittelemät opinnot, jos haet avoimen väylän haussa. Nämä kerrotaan hakukohteen valintaperusteissa Opintopolku.fi palvelussa.
  • Hakijalta ei edellytetä olevan ns. yleistä korkeakoulukelpoisuutta eli hänellä ei tarvitse olla esim. ylioppilastutkintoa, jos olet tehnyt vaaditut opinnot avoimessa yliopistossa tai erillisellä opinto-oikeudella IT-tiedekunnassa.
  • Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden kandidaatin että maisterin tutkintoon.
 • Siirto-opiskelijavalinta: kun opiskelija haluaa vaihtaa korkeakoulua tai suoritettavan tutkinnon nimike vaihtuu
  • Siirto-opiskelijavalinta on mahdollista vain kandidaattivaiheessa.
  • Hakukohteita on kaksi: Tietojärjestelmätiede ja Tietotekniikka (syksyn hakuaika 2.-16.10.2017).
  • Siirto-opiskelijavalinta ei ole mahdollista maisterivaiheessa, vaan opiskelijan tulee hakea suoraan haluamaansa maisteriohjelmaan.
 • Pääaineen vaihtaminen: kun opiskeltava pääaine vaihtuu, mutta suoritettavan tutkinnon nimi pysyy samana
  • Pääaineen vaihtaminen IT-tiedekuntaan on mahdollista vain kandidaattivaiheessa. Hakemuksen (ks. alla) voi jättää milloin vain.
  • Pääainetta voit vaihtaa seuraavissa tapauksissa:
   • Olet JY:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kandidaattivaiheen opiskelija (Luk) ja haluat vaihtaa tietotekniikan pääaineopiskelijaksi (Luk).
   • Olet JY:n kauppakorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelija (KTK) ja haluaa vaihtaa tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijaksi (KTK).
  • Pääaineen vaihtamisen valintaperusteet ovat kandidaattivaiheessa samat kuin siirto-opiskelijahaussa (ks. kuvaus Opintopolku.fi -palvelusta).
  • Hakulomake (hakemuksen käsittelyaika on noin 2 kuukautta).
 • "Monikärkikandit”  - maisterin tutkinnon voi suorittaa eri oppiaineessa, jossa kandidaatin tutkinto on suoritettu
  • Monikärkikandi tarkoittaa sitä, että tiedekunnan omat opiskelijat voivat kandidaatin tutkinnon suoritettuaan siirtyä ilman erillistä valintaa suorittamaan maisterin tutkinnon jossakin muussa IT-tiedekunnan pääaineessa/ohjelmassa kuin missä kandin tutkinto on suoritettu, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät.
 • Erillinen opinto-oikeus: opinto-oikeuden hakeminen erillisiin opintokokonaisuuksiin tai yksittäisiin opintojaksoihin

HUOM! Opintopolku.fi -palveluun vievät linkit menevät Koulutuksen kuvaus -välilehdelle. Valitse kiinnostuksesi kohteena oleva haku Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä nähdäksesi tarkat valintaperusteet.

Lisätietoja