Informaatioteknologian tiedekunta

Avoin opiskelu IT-tiedekunnassa

Viimeisin muutos torstai 06. huhtikuuta 2017, 19.36

Avoin opiskelu IT-tiedekunnassa toteutetaan erillisinä opintoina. Erilliset opinnot ovat IT-tiedekunnan opintotarjonnassa olevia kursseja ja opintokokonaisuuksia, joilla voivat opiskella myös muut kuin yliopiston tutkinto-opiskelijat. Kursseilla opiskellaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot maksavat 10 tai 15 €/opintopiste. Lukiolaisille tietyt opintojaksot ovat maksuttomia. 

Opinto-oikeutta erillisiin opintoihin pitää hakea. Osalle opintokokonaisuuksista ja kursseista erillinen opinto-oikeus myönnetään automaattisesti. Nämä kurssit ja opintokokonaisuudet ovat ostettavissa suoraan verkkokaupasta. Muille kursseille ja opintokokonaisuuksiin erillistä opinto-oikeutta haetaan tiedekunnalta. 

Opinto-oikeus yksittäiselle kurssille myönnetään vain, mikäli kurssi on kuluvan lukuvuoden opinto-ohjelmassa. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa niin kauan kuin kyseinen opintojakso on tiedekunnan opetusohjelmassa. 

Hakeminen

Opinto-oikeutta sekä verkkokaupasta ostettaviin että muihin opintokokonaisuuksiin ja kursseihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Verkkokaupasta ostettavat opintokokonaisuudet ja kurssit (opiskeluoikeus myönnetään automaattisesti)

 1. Tutustu kurssikuvauksiin ja kurssien esitietovaatimuksiin Korpissa (kurssikohtaiset linkit alla).
 2. Täytä sähköinen hakulomake huolellisesti ja maksa valitsemasi kurssi(t) verkkopankissa.
 3. Tulosta ilmoittautumislomake erillisiin opintoihin tai odota, että se postitetaan sinulle. Täytä ilmoittautumislomake huolellisesti ja postita se osoitteeseen Erilliset opinnot, Informaatioteknologian tiedekunnan palvelukeskus, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Lomakkeen voi lähettää myös skannattuna osoitteeseen .
 4. Aktivoi käyttäjätunnuksesi Jyväskylän yliopiston opiskelijajärjestelmiin. Aktivointi on mahdollista noin viikon kuluttua siitä, kun olet postittanut ilmoittautumislomakkeen. Aktivointi tapahtuu verkkopankkitunnuksilla.Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin
 5. Ilmoittaudu maksamillesi kursseille Korpissa (edellyttää käyttäjätunnuksen).
 6. Aloita opinnot!

Muut opintokokonaisuudet ja kurssit (opiskeluoikeus myönnetään tapauskohtaisesti)

 1. Tutustu kurssikuvauksiin ja kurssien esitietovaatimuksiin Korpissa (linkki opinto-ohjelmaan alla).
 2. Täytä sähköinen hakulomake huolellisesti. Kirjoita hakulomakkeen Lisätietoja-kohtaan mahdolliset pohjatietosi tai kokemuksesi haettavan kurssin aiheeseen liittyen.
 3. Saat päätöksen opinto-oikeudesta postitse noin 1-2 viikon kuluessa hakulomakkeen lähettämisestä. Heinäkuussa hakemuksissa on käsittelytauko. Myönteisen päätöksen yhteydessä postitetaan maksuohje ja ilmoittautumislomake.
 4. Suorita maksu ja täytä huolellisesti ilmoittautumislomake erillisiin opintoihin. Postita ilmoittautumislomake ja kuitti maksusta osoitteeseen Erilliset opinnot, Informaatioteknologian tiedekunnan palvelukeskus, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.
 5. Aktivoi käyttäjätunnuksesi Jyväskylän yliopiston opiskelijajärjestelmiin. Aktivointi on mahdollista noin viikon kuluttua siitä, kun olet postittanut ilmoittautumislomakkeen. Aktivointi tapahtuu verkkopankkitunnuksilla. Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin
 6. Ilmoittaudu valitsemillesi ja maksamillesi kursseille Korpissa (edellyttää käyttäjätunnuksen).
 7. Aloita opinnot!

Lukiolaiset

Lukiossa opiskeleville tarjotaan maksuttomasti opintojaksot ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op (mahdollista seuraavan kerran syyskuun alussa 2017), ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 2 - 4 op sekä ITKP104 Tietoverkot, 1-5 op. Lisäksi on mahdollista suorittaa maksuttomasti verkkokurssina ITKY206 Kyberturvallisuuden kurkistuskurssi, 2 op. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiossa opiskelevat ilmoittautuvat kyberturvallisuuden kurkistuskurssille Wilman kautta.

 1. Täytä sähköinen hakulomake huolellisesti.  Valitse lomakkeelta  "Joku muu kurssi", ja täytä opintojaksojen nimet "Muu opintojakso"-kohtaan. Valitse lomakkeelta "Olen lukiolainen" ja täytä oppilaitoksen ja opinto-ohjaajan tiedot. Opinto-oikeus myönnetään lukiolaiselle automaattisesti opinto-oikeuden hakemisen jälkeen.
 2. Opinto-oikeuden hakemisen jälkeen reilun viikon sisällä saat postitse tiedon erillisestä opinto-oikeudesta sekä tietohallintokeskuksen käyttölupalapun . Palauta käyttölupalappu siinä olevaan osoitteeseen. Näin saat käyttöösi tunnukset yliopiston tietojärjestelmiin ja palveluihin.
 3. Ilmoittaudu kurssille Korpissa.
 4. Aloita opinnot!

Hinnat ja maksaminen

Yksittäiset kurssit maksavat 15€/opintopiste. Opintokokonaisuuksissa hinta on 10€/opintopiste.

Jos yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:ssä tarkoitetut opettajankoulutuksen opinnot suoritetaan erillisinä opintoina, ovat ne opiskelijalle maksuttomia. Täytä tässä tapauksessa haettava opintokokonaisuus tai kurssi hakulomakkeen Joku muu kurssi -kohtaan. Mainitse Lisätietoja-kohdassa hakevasi opinto-oikeutta opettajankoulutuksen opintojen suorittamista varten.

Lukiolaisille tarjottavat tietyt ylempänä sivulla mainitut kurssit ovat maksuttomia. 

Verkkokaupasta ostettavat opintokokonaisuudet ja kurssit maksetaan opinto-oikeuden hakemisen yhteydessä. Muut opintokokonaisuudet ja kurssit maksetaan, kun opiskelija on saanut tiedekunnalta myönteisen päätöksen opinto-oikeudesta. Maksuohjeet toimitetaan päätöksen mukana. Suoritettua maksua ei palauteta, vaikka opiskelija jättäisi opinto-oikeutensa käyttämättä.

Verkkokaupasta ostettavien opintokokonaisuuksien kuvaukset

Verkkokaupasta ostettavien kurssien kuvaukset

(E)-merkintä kurssin perässä tarkoittaa, että kurssilla on etäsuoritusmahdollisuus.

Ohjelmoinnin opintoja

HUOM! Katso kurssitiedoista esitietovaatimukset ja varmista ennen kurssin ostamista, että sinulla on joko suoritettuna vaaditut kurssit tai vastaava ohjelmointiosaaminen.

Koulutusteknologian/opettajapuolen opintoja


Kyberturvallisuuden opintoja

Muita tietojärjestelmätieteen ja tietotekniikan perus- ja aineopintoja

Muiden opintokokonaisuuksien ja kurssien kuvaukset

Lisätietoja:

 • Hakeminen: Koulutuspäällikö Annemari Auvinen, erilliset-it@jyu.fi, 0400 248 115
 • TIE-alkuiset kurssit ja tietotekniikan opintokokonaisuudet: Tietotekniikan laitoksen amanuenssi, amanuenssi@mit.jyu.fi tai kurssin luennoija
 • TJT- ja KOG-alkuiset kurssit, tietojärjestelmätieteen ja kognitiotieteen opintokokonaisuudet: Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen amanuenssi: amanuenssi@cs.jyu.fi tai kurssin luennoija
 • Kyberturvallisuuden opintokokonaisuus: kyber-opintoneuvonta@jyu.fi.