Opiskelijan ohjeet

Opinto-opas

Viimeisin muutos torstai 19. tammikuuta 2017, 10.23

Huom! IT-tiedekunnan laitosrakenne poistuu vuoden 2017 alusta. Muutos ei vaikuta opiskeluun. Laitosten nimet poistuvat opinto-oppaasta viiveellä, lukuvuoden 2017-2018 alkuun mennessä.

Palaute: it-studyaffairs@jyu.fi

Uudelle opiskelijalle
IT-tiedekunnan esittely,
Opintojen aloittaminen,
Opiskelijajärjestöjä ja edunvalvontaa,
Poissaolevaksi ilmoittautuminen,
Uuden opiskelijan opas (Ruuvi)
Opetus
Kandidaatin tutkinnot,
Maisterin tutkinnot,
Ajankohdasta riippumattomat opinnot,
Kesäopetus,
Lukuvuoden ajoitukset,
Opetusohjelmat,
Verkkokurssit muualta,
Opiskelumuodot,
Oppiaineet ja tutkinnot
Opintojen suunnittelu
AHOT ja korvaavuudet,
eHOPS,
JOO-opinnot,
Kansainvälistyminen,
Opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistus,
Opintoneuvonta,
Opinto-oppaat 2005-2014,
Sivuaineet,
Työelämävalmiudet,
Viestintä- ja kieliopinnot
Opintojen tueksi
Esteettömyys,
Hyvis,
IT-palvelut ja kirjasto,
Korppi,
Tiedotuskanavat,
Tukea muualta yliopistosta,
UKK - FAQ,
Valmistumista tukeva toiminta,
Opiskelijakyselyt
Opinto-oikeus
Opinto-oikeudet,
Opiskelijatodistukset ja opintorekisteriotteet,
Opiskeluajan rajaus,
Lisäajan hakeminen,
Passiivirekisteri
Opintojen suorittaminen
Eettiset ohjeet,
Harjoittelu,
Opinnäytetyöt ja kypsyysnäyte,
Opintojen arviointi,
Projektit,
Tentit,
Tunnustukset ja palkitseminen
Urasuunnittelu ja työnhaku
Työnhaku
Valmistuminen
Tutkinnon hakeminen,
Todistukset,
Tutkinnon täydentäminen,
Alumnitoiminta ja publiikki,
Valmistumisen jälkeen
Tohtorikoulu
Tiedekunnan tohtorikoulu,
Hakeminen,
Ohjeita opiskeluun,
Rahoitus,
Väitöskirja,
Valmistuminen
Muille tarjottavat sivuaineet
Yleistä,
Kognitiotiede,
Kyberturvallisuus,
Tietojärjestelmätiede,
Tietotekniikka,
Opintokokonaisuuden kokoaminen
Opetuksen ja opintohallinnon vastuuhenkilöt
Tiedekunta,
Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt,
Pedagoginen johto
Study pages in English
Study guide
Nuorille ja lukiolaisille
itjkl.fi,
Nuorten peliohjelmointikurssi,
Opiskelijalähettiläs,
Tietotekniikasta lukiolaisille
Ohjeita opettajille ja ohjaajille
Opettajien ohjeet