Opiskelijan ohjeet

Maisteriohjelmat

Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Maisteriohjelmat tietojenkäsittelytieteiden laitoksella
Filosofian maisteri (FM) tietojenkäsittelytiede tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos maanantai 06. helmikuuta 2017, 12.19
Filosofian maisterin (FM) tutkintoa (pääaineena tietojenkäsittelytiede) opiskelevalla on laaja valinnanvapaus suunnata opintojaan taustatietojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. FM-tutkinnon rakenne on esitetty alla olevassa taulukossa. Opiskelijan saatua (hakemuksesta) oikeuden suorittaa FM-tutkintoa pääaineena tietojenkäsittelytiede, hänelle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Pääaineen opintoihin voi sisältyä KTM -tutkinnon pääaineopintoja ja tietotekniikan laitoksen FM-tutkinnon pääaineopintoja henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitulla tavalla. Viestintä- ja kieliopinnot ja sivuaineopinnot eivät ole pakollisia. Ne ja vapaavalintaiset opinnot suunnitellaan opiskelijan osaamistavoitteiden mukaisesti. HUOM! Tähän maisteriohjelmaan ei enää ole sisäänottoa.
Filosofian maisteri (FM) tietojenkäsittelytiede SESD-yhteistyö tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos keskiviikko 17. kesäkuuta 2015, 09.59
Software Engineering and Service Design (SESD) -yhteisohjelmassa FM-tutkinnon suorittavien tulee suorittaa viestintä- ja kieliopintoina 10 op englanninkieltä. Lisäksi he suorittavat pääaineopintoihin sisältyvinä opintoina seuraavat ITMO:n järjestämät kurssit:
Filosofian maisteri (FM) tietojenkäsittelytiede kyberturvallisuus tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos keskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 15.13
Kyberturvallisuuden (ent. informaatioturvallisuus) maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta yhteiskunnallisesta, toiminnallisesta, teknologisesta ja systeemisestä näkökulmasta. Tutkinnon voi suorittaa teknologia- tai organisaatiolähtöisessä suuntautumisvaihtoehdossa.
Filosofian maisteri (FM) kognitiotiede tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos keskiviikko 17. elokuuta 2016, 14.32
Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Näin se on olennainen osa nykyaikaista ICT- ja tietojenkäsittelyalaa koskevaa opetusta. Jo 1980-luvulta ACM on pitänyt tätä tematiikkaa keskeisenä osana tietojenkäsittelyosaamista. Human Factors, usability, ergonomics, Human-Computer Interaction, Kansei-engineering, User-Centered Design ja Life-Based Design ovat tyypillisiä kognitiotieteelliseen osaamiseen liittyviä kansainvälisiä avainsanoja. Nämä ICT-suunnittelun alueet perustuvat parhaimmillaan syvälliselle ihmistieteelliselle (esim. psykologia, sosiologia, fysiologia ja estetiikka) osaamiselle, ja tämän vuoksi monitieteinen kognitiotiede luo luontevan perustan vuorovaikutussuunnittelulle.
Kauppatieteiden maisteri, tietojärjestelmätiede (KTM, 120 op) tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos perjantai 16. syyskuuta 2016, 11.49
Tietojärjestelmätieteessä lähtökohtana on informaatioteknologian ja sen hyödyntäjien – niin organisaation kuin ihmisenkin – suhde. Olemme myös kiinnostuneita tietojärjestelmien kehittämisestä ja käytöstä osana organisaatioita ja liiketoimintaa. Tavoitteena on ymmärtää tietojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti teknologian, käyttäjien ja tietojärjestelmien käytön vaikutusten näkökulmista.
Siirtymäohjeistus ennen syksyä 2014 aloittaneille maisteriopiskelijoille tekijä: Panu Moilanen — Viimeisin muutos maanantai 15. kesäkuuta 2015, 14.07
Kyberturvallisuuden maisteriohjelman opetussuunnitelma 2017-2020 tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos torstai 30. maaliskuuta 2017, 14.25
Tiedekuntaneuvostomme on 29.3.2017 hyväksynyt kyberturvallisuuden maisteriohjelman uuden opetussuunnitelman vuosille 2017-2020. Uusi opetussuunnitelma tulee kokonaisuudessaan tiedekunnan verkkosivulle kevään 2017 aikana.
Kuva JPEG imageTutkintomalli20172020.jpg tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos keskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 15.15