Opiskelijan ohjeet

Filosofian maisteri (FM) tietojenkäsittelytiede

Viimeisin muutos maanantai 06. helmikuuta 2017, 12.19
Filosofian maisterin (FM) tutkintoa (pääaineena tietojenkäsittelytiede) opiskelevalla on laaja valinnanvapaus suunnata opintojaan taustatietojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. FM-tutkinnon rakenne on esitetty alla olevassa taulukossa. Opiskelijan saatua (hakemuksesta) oikeuden suorittaa FM-tutkintoa pääaineena tietojenkäsittelytiede, hänelle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Pääaineen opintoihin voi sisältyä KTM -tutkinnon pääaineopintoja ja tietotekniikan laitoksen FM-tutkinnon pääaineopintoja henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitulla tavalla. Viestintä- ja kieliopinnot ja sivuaineopinnot eivät ole pakollisia. Ne ja vapaavalintaiset opinnot suunnitellaan opiskelijan osaamistavoitteiden mukaisesti. HUOM! Tähän maisteriohjelmaan ei enää ole sisäänottoa.

Valmistuneiden maistereiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmäsuunnittelija, ohjelmistoasiantuntija, tietokanta-asiantuntija, testausasiantuntija, projektipäällikkö, kouluttaja ja konsultti. Teoreettisesti suuntautuneille jatko-opiskelu ja tutkijan ura heti maisterin tutkinnon jälkeen on suositeltava vaihtoehto.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO

120 op

Pääaineopintoja

  • Pääaineen opinnot väh. 40 op
  • TKTS502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
  • TJTS504 Tutkimus ja sen menetelmät, 5 op
  • TKTS505 Pro gradu –seminaari, 5 op

80 op

Maturiteetti (TKTS503)

0 op

Viestintä- ja kieliopintoja

0-10 op

Sivuaineopintoja

0-40 op

Vapaavalintaiset opinnot

0-40 op