Opiskelijan ohjeet

Filosofian maisteri (FM) kognitiotiede

Viimeisin muutos keskiviikko 17. elokuuta 2016, 14.32
Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Näin se on olennainen osa nykyaikaista ICT- ja tietojenkäsittelyalaa koskevaa opetusta. Jo 1980-luvulta ACM on pitänyt tätä tematiikkaa keskeisenä osana tietojenkäsittelyosaamista. Human Factors, usability, ergonomics, Human-Computer Interaction, Kansei-engineering, User-Centered Design ja Life-Based Design ovat tyypillisiä kognitiotieteelliseen osaamiseen liittyviä kansainvälisiä avainsanoja. Nämä ICT-suunnittelun alueet perustuvat parhaimmillaan syvälliselle ihmistieteelliselle (esim. psykologia, sosiologia, fysiologia ja estetiikka) osaamiselle, ja tämän vuoksi monitieteinen kognitiotiede luo luontevan perustan vuorovaikutussuunnittelulle.

Kognitiotieteen oppiaine kouluttaa opiskelijoista ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelun asiantuntijoita. Oppiaineen opetusstrategian pääkohdat ovat:

 • Ihmislähtöinen tieteellinen näkökulma ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimukseen ja suunnitteluun, sekä
 • Korkeatasoinen ihmistieteellinen menetelmäosaaminen ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuhteen ilmiöiden tutkimiseen

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO

120 op

Pääaineopintoja

 • Pakolliset opinnot, 8 op
 • Vaihtoehtoiset opinnot, 37 op
 • KOGS395 Pro gradu -tutkielma, 30 op
 • KOGS394 Graduseminaari, 5 op
 • KOGS503 Maturiteetti, 0 op
80 op
Maturiteetti 0 op
Viestintä- ja kieliopintoja 0 op

Sivuaineopintoja / Vapaavalintaiset opinnot

Valitaan opintokokonaisuus sopivasta lähitieteestä kuten psykologiasta, filosofiasta,
tietojärjestelmätieteestä, tietotekniikasta tai kielitieteestä.

0-40 op

Pakolliset syventävät opinnot, 8 op

 • KOGS401 Kognitiotieteen keskeisiä kysymyksiä, 3 op
 • KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät, 5 op tai
 • KOGS404 Empirical research methods (englanniksi / joka toinen vuosi vuorotellen KOGS403 kanssa), 5 op
Seuraavista 37 op
 • KOGS520 Käyttäjäpsykologia, 6 op
 • KOGS524 Käyttäjätutkimus, 8 op
 • KOGS551 Vuorovaikutussuunnittelu, 8 op
 • KOGS552 Designing for Life, 5 op
 • KOGS530 Web ja käytettävyys, 3 op
 • KOGS535 Kognitiotieteen klassiset diskurssit, 3 op
 • KOGS536 Cognitive Modeling, 5 op
 • KOGS550 Life-Based Service Design, 5 op
 • KOGS454 Kognition filosofia, 2 op
 • KOGS396 Laboratorioharjoittelu, 3-6 op (vain pääaineopiskelijoille)
 • Muut syventävät tai jatko-opintotasoiset kognitiotieteen opintojaksot
 • Muut erikseen sovittavat psykologian ja filosofian soveltuvat opintojaksot (max 17 op)
Pro gradu, 35 op
 • KOGS395 Pro gradu -tutkielma 30 op
 • KOGS394 Graduseminaari 5 op
 • KOGS503 Maturiteetti, 0 op