Opiskelijan ohjeet

Opinnäytetöiden ohjaajat

Viimeisin muutos perjantai 10. maaliskuuta 2017, 10.15

Hadi Ghanbari (hadi.ghanbari@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor/Masters

 • Software Engineering / Information Systems Development:
  • Agile Methodologies, Secure Systems Design, Global Software Development
  • Technical Debt
  • Serious Games
 • Qualitative Methods (Grounded Theory, Case Study, Interviews)
 • Systematic Literature Review

Veikko Halttunen (veikko.halttunen@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor/Masters

 • Software Engineering / Ohjelmistotuotanto
 • Information Systems Development / Tietojärjestelmien kehitys
 • Information Management and Strategies / Tietohallinto
 • Digital Content Consumer Behaviour / Digitaalisten sisältöjen kuluttajakäyttäytyminen
 • Challenges of Information Society / Tietoyhteiskunnan haasteet

Tuomas Kari (tuomas.t.kari@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor

 • Exergaming / Digitaaliset liikuntapelit
 • Sports technology / Liikuntateknologia
 • Health and wellness technology / Terveysteknologia / Liikunnan ja hyvinvoinnin teknologiasovellukset
 • Gamification / Pelillistäminen
 • eSports / Elektroninen urheilu
 • User experience studies / Käyttäjäkokemukset

Sami Kollanus (sami.kollanus@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor

 • Ketterä ohjelmistokehitys/agile software development
 • Ohjelmistotuotannon prosessien parantaminen/software process improvement
 • Ohjelmistoprojektien hallinta/software project management

Tiina Koskelainen (tiina.e.koskelainen@jyu.fi)

Ohjaan / I supervise: Bachelor
 • Informaatioteknologian käyttöönotto ja käyttö (yksilön käyttäytyminen)
 • Sosiaalinen media (kuluttajien käyttäytyminen)
 • Prosessiteoria (prosessi- ja vaihemallit)

Tuomo Kujala (tuomo.kujala@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters

 • Human-Technology Interaction / Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus
 • Quantitative methods / Määrälliset menetelmät
 • Safety-critical user interfaces / Turvallisuuskriittiset käyttöliittymät
 •  Käytettävyys / Usability
 • Interaktiosuunnittelu / Interaction design
 • Other topics in cognitive science, incl. basic research / Muut kognitiotieteelliset aiheet, myös perustutkimus

Eetu Luoma (eetu.luoma@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters

 • Business models / Liiketoimintamallit
 • Software-as-a-Service / Sovellusvuokraus (SaaS)
 • Cloud Computing / Pilvilaskenta
 • Software Business / Ohjelmistoliiketoiminta
 • Software Companies / Ohjelmistoyritykset
 • E-Commerce / Elektroninen liiketoiminta

Pekka Makkonen (pekka.m.makkonen@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor/Masters

(supervising in English and Finnish):

 • E-learning
 • ICT training
 • ICT in developing countries
 • Information management
 • Information system development
 • International projects
 • ICT infrastructure
 • Knowledge management
 • ICT in health care

Panu Moilanen (panu.moilanen@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor

 • Teknologian käyttö arjessa
 • Teknologiatutkimus
 • Kyberturvallisuus
 • Liikunnan ja hyvinvoinnin teknologiasovellukset
 • Mediaan liittyvät aiheet.

Arto Ojala (arto.k.ojala@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters

 • Kaikki ohjelmistoliiketoimintaan / pilvipalvelujenliiketoimintaan liittyvät aiheet, mm.
 • Ohjelmistoliiketoiminta
 • Yrittäjyys ohjelmistoalalla
 • Pilvipalveluihin liittyvä liiketoiminta
 • Ohjelmistoyritysten kansainvälistyminen
 • Liiketoimintamallit
 • Digitaaliset tuotealustat

Gaurav Pandeyn (gaurav.g.pandey@student.jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor

 •  Recommender Systems
 • Information Retrieval

Maritta Pirhonen (maritta.pirhonen@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters

 • Tietojärjestelmäprojektien johtaminen (management)
 • TJ-projektien henkilöstöjohtaminen (leadership)
 • tietojärjestelmäprojektien onnistuminen

Mirja Pulkkinen (mirja.k.pulkkinen@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters/PhD

 • Organizational IT/IS, Enterprise Systems: ES Implementation, ES Evaluation
 •  Business Process Design and Management, Business Architecture
 • Enterprise Architecture Management, Enterprise Design
 • eEducation (as related to the abovementioned areas 1.-3.)
 • Knowledge management

Rebekah Rousi, rebekah.rousi@jyu.fi

Ohjaan/I supervise: Bachelor/Masters/PhD

 • User experience, HCI/HTI / Käyttäjäkokemus, ihmisen ja -teknologian vuorovaikutus
 • User psychology, cognitive science / Käyttäjäpsykologia, kognitiotiede
 • Cultural studies / Kulttuuritutkimus (digitaalinen kulttuuri)
 • Arts / Taiteet
 • Qualitative Research

Mikko Rönkkö (mikko.ronkko@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters

 • Business Models / Liiketoimintamallit
 • Software Business / Ohjelmistoliiketoiminta
 • Software Companies / Ohjelmistoyritykset
 • Software Entrepreneurship / Ohjelmistoyrittäjyys
 • Ecosystem Strategies / Tuote- ja käyttäjäyhteisöstrategiat

I have a strong preference for quantitative/statistical research designs.

Pertti Saariluoma (ps@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: PhD

 • Cognitive science
 • HTI

Markus Salo (markus.t.salo[at]jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters/PhD

 • Teknologiasta aiheutuva stressi (töissä tai vapaa-ajalla) / Technostress
 • IT-tuotteiden ja -palveluiden vaihtaminen ja käyttö / IT switching and use
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät / Qualitative methods

Alexander Semenov (alexander.v.semenov@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters

Ville Seppänen (ville.r.seppanen@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor/Masters

 • Enterprise architecture; public and private organisations / Kokonaisarkkitehtuurit/yritysarkkitehtuurit
 • Information technology management and business information management / Tietohallinto ja tietohallinnon johtaminen
 • Adoption of enterprise information systems and strategic information systems / Yritysjärjestelmien ja strategisten tietojärjestelmien käyttöönotto
 • Information systems development / Tietojärjestelmien kehittäminen

 • Software engineering / Ohjelmistotuotanto

Mikko Siponen (mikko.t.siponen@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters/PhD

 • Tietoturvan hallinnan aiheet: tietoturvapolitiikka, tietoturvainvestoinnit, tietoturvan integroiminen tietojärjestelmäkehitykseen, social engineering, käyttäjien tietoturvakäyttäytyminen
 • Ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehitysmenetelmät
 • IT käyttö, esim. eri tietojärjestelmien käyttö, käyttöönotto, palveluiden käyttö.
 • IT investoinnit
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät (case tutkimus, haastattelut, action research), prosessiteoriat, induktiiviset tutkimusasetelmat.

Toni Taipalus (toni.taipalus@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor

 • Relational databases / Relaatiotietokannat
 • Query languages / Kyselykielet
 • NoSQL and NewSQL
 • Data management / Tiedonhallinta
 • Data mining / Tiedonlouhinta

Tuure Tuunanen (tuure.tuunanen@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters/PhD

 • Design and development methods and processes
 • Understanding and enabling co-creation of value
 • Consumers and digital natives as users

Jari Veijalainen (jari.a.veijalainen@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters/PhD

Naomi Woods (naomi.woods@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Bachelor/Masters

 • Password Security and Behaviour
 • Memory (human)
 • Cognitive Psychology/Science
 • Information Systems Security
 • Technostress
 • Psychology
 • Neuro Information Systems
 • Information Policy Compliance and Behaviour
 • Quantitative Research

Yixin Zhang (yixin.y.zhang@jyu.fi)

Ohjaan/I supervise: Masters/PhD

 IT adoption and impacts of IT usage

 • Social media and online communities, e.g. usage of social media for citizen participation, knowledge creation and emotional support in online communities
 • Green IT, e.g. IT usage for environmental benefits
 • Human computer interaction
 • Research methods: survey, experiment, field data analysis (e.g. understanding user behaviors though analysis of system log files or crawled data), interview
 • More information: http://users.jyu.fi/~yixzhang/