Opiskelijan ohjeet

Opinnäytetyöt

Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Dynapage Troff documentOhjeita tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielman tekijöille tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos tiistai 24. tammikuuta 2017, 08.42
DynapageOhjeita pro gradu -tutkielmien tekijöille tietojenkäsittelytieteiden laitoksella tekijä: Plone-support — Viimeisin muutos maanantai 04. syyskuuta 2017, 09.10
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen maisteriopinnoissa tutkintoasetuksen edellyttämä opinnäyte (pro gradu -tutkielma, TJTS502) on laajuudeltaan 30 op, mikä vastaa työmäärältään noin 6 kuukauden työtä.
Tiedosto Octet Streammallipohja tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos maanantai 13. helmikuuta 2017, 11.50
Tiedosto Troff documentKandidaattitutkielman arvosteluperusteet tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos torstai 01. syyskuuta 2016, 08.20
Kandidaattitutkielman arvosteluperusteet
Tiedosto Troff documentGradun arvostelukriteerit TKTL tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos keskiviikko 29. kesäkuuta 2016, 12.01
Tiedosto Office Word 2007 XML documentGradun arviointilomake TKTL (docx) tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos perjantai 03. maaliskuuta 2017, 11.50
Tiedosto PDF documentGradun arviointilomake TKTL (pdf) tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos perjantai 03. maaliskuuta 2017, 11.59