Opiskelijan ohjeet

Ohjeita tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielman tekijöille

Viimeisin muutos tiistai 24. tammikuuta 2017, 08.42

Aiheen valinta

Opiskelija voi tehdä itse esityksen tutkielman aiheesta, mutta tutkielman tekemisen voi aloittaa vasta kun ohjaaja on hyväksynyt aiheen. Laitoksen ulkopuolisella henkilöllä ei ole oikeutta kiinnittää tutkielman aihetta tai antaa lupaa tutkielman tekemisen aloittamiseen. Opiskelija voi vaihtaa jo hyväksytyn aiheen vain ohjaajan suostumuksella.

  • Valmiita aiheita esitetään kandidaatintutkielma -seminaarissa
  • Aihetta voi esittää itse kandidaatintutkielma -seminaarissa
  • Yritykset voivat esittää aiheita, mutta aihe pitää hyväksyttää ohjaajalla

Tutkielman ohjaus

Tutkielma tehdään laitoksen henkilökuntaan kuuluvan ohjaajan ohjauksessa. Ohjaajia voidaan esittää kandidaatintutkielma -seminaarissa tai opiskelija voi etsiä ohjaajan/ohjaajia itse.

Mikäli teet kandidaatintutkielmaa yritykselle, voi sillä olla myös ohjaajan hyväksymä toinen yliopiston ulkopuolinen ohjaaja. Työn tekemisen aikana ohjaaja seuraa työn etenemistä ja antaa ohjeita sisällön ja muodon suhteen.

Kypsyysnäyte

Kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte (TJTA303) kirjoitetaan kandidaatintutkielmasta suomen tai ruotsin kielellä. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa tekijän perehtyneen tutkielman aihepiiriin ja hallitsevan hyvän äidinkielen taidon.

  • Katso myös kypsyysnäytteen ohje
  • Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen:  ota yhteyttä opinnäytetyösi ohjaajaan. Jos teet maturiteetin muuten kuin eTenttinä tai yleisenä tenttipäivänä, sovi ajankohdasta IT-tiedekunnan opintotoimiston kanssa .