Opiskelijan ohjeet

Tietojärjestelmätieteen perusopinnot (25 op) sivuaineena

Viimeisin muutos tiistai 05. syyskuuta 2017, 12.37
HUOM! Vanhan opetussuunnitelmakauden 2014-2017 opetussuunnitelma!

Ks. myös opintokokonaisuuden kuvaus

Tietojärjestelmätieteen perusopintokokonaisuus muodostuu yhdestä pakollisesta jaksosta: TJTP111 Johdatus tietojärjestelmätieteeseen, 3 op sekä kahdesta vaihtoehtoisesta jaksosta, jotka valitaan seuraavista kolmesta: TJTA114 Tietohallinnon perusteet, 5 op, TJTA104 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus 5 op, ja TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op. Loput opintojaksot (12 op) ovat valinnaisia.

Pakolliset kurssit:

  • TJTP111 Johdatus tietojärjestelmätieteeseen, 3 op

Kaksi seuraavista kolmesta vaihtoehtoisesta opintojaksosta:

  • TJTA114 Tietohallinnon perusteet, 5 op
  • TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus 5 op
  • TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op

13 op

Valinnaiset kurssit:

  • Kaikki ITKP-, ITKA- ja ITKS -alkuiset kurssit sekä korkeintaan yksi ITKY-alkuinen kurssi.
  • Soveltuvat TJTP-, TJTA-, ja TJTS-alkuiset kurssit. Kurssien esitietovaatimukset tulee huomioida ennen kurssien suorittamista.

12 op