Opiskelijan ohjeet

Viestintä- ja kieliopinnot kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa tietojenkäsittelytieteiden laitoksella

Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Vieraan kielen opinnot (10 op) tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos keskiviikko 01. kesäkuuta 2016, 13.23
Tutkintoosi kuuluu myös vähintään yhdestä vieraasta kielestä sellainen taito, joka mahdollistaa oman alasi kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
Toinen kotimainen kieli (4op) tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos torstai 04. kesäkuuta 2015, 12.36
Äidinkielen viestintä tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos tiistai 16. kesäkuuta 2015, 14.50
Tietojärjestelmätieteen kandidaattiopintoihin kuuluu 6 op äidinkielen viestintäopintoja.
Ulkomailla suoritetut kieliopinnot tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Ulkomailla suoritettuja kieliopintoja tietojenkästittelytieteiden laitoksella
Yleistä viestintä- ja kieliopinnoista tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Yleistä viestintä- ja kieliopinnoista kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa tietojenkästittelytieteiden laitoksella
KIEVIE-opintoja vapaavalintaisiin tekijä: Seija Paananen — Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
KIEVIE-opintoja myös vapaavalintaisiksi opinnoiksi tietojenkästittelytieteiden laitoksella
Viestintä- ja kieliopinnot kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa tietojenkäsittelytieteiden laitoksella tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos perjantai 15. elokuuta 2014, 12.30