Opiskelijan ohjeet

Harjoittelu

Viimeisin muutos tiistai 23. kesäkuuta 2015, 13.48
Tietotekniikan pääaineopiskelijat voivat suorittaa vähintään kolme kuukautta kestävän työharjoittelun, joka on tutkintovaatimuksiin merkitty kurssina TIEA304 Harjoittelu. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi ohjelmointia, ohjelmistojen asennusta ja ylläpitoa, tai mikrotukitehtäviä.

IT-tiedekunnan harjoittelukäytänteitä on yhtenäistetty harjoittelupaikkojen osalta.

Harjoittelun opintopisteistä sekä sijoittamisesta opintoihin vastaa Timo Männikkö.

Harjoittelun ajoitus

Harjoittelua suositellaan noin 3. vuoden kohdalle, jotta alla olisi jo jotakin opintoja. Kuitenkaan harjoittelua ei kannata lykätä ihan opintojen loppuun.

Harjoittelun kesto

Opintopisteet riippuvat työn kestosta siten, että yksi kuukausi vastaa kolmea opintopistettä. Työn kestoon lasketaan vain täydet työpäivät (jos työ kokopäiväistä) tai tehdyt työtunnit (jos työ osa-aikaista), ei esimerkiksi viikonloppuja tai muita vapaajaksoja. Yhteensä harjoittelusta voi saada enintään 12 op. Tarkka taulukko opintopistemääristä löytyy harjoittelun kotisivulta.

Harjoittelupaikka

Harjoittelun voi suorittaa jossain yrityksessä, tutkimuslaitoksessa, virastossa tai yhteisössä. Harjoitteluksi hyväksytyt työtehtävät ovat tyypillisesti olleet ohjelmansuunnittelua ja ohjelmointia, ohjelmistojen asennusta ja ylläpitoa, tai muita atk-tukitehtäviä. Tavanomaiset toimistotehtävät (kuten tekstinkäsittely, taulukkolaskentaohjelmistojen käyttö tai WWW-sivujen päivittäminen) eivät riitä. Työtehtävien soveltuvuus tietotekniikan harjoitteluksi on aina varmistettava etukäteen.

Harjoittelupaikkoja on ryhdyttävä etsimään hyvissä ajoin, esimerkiksi kesätyöpaikat ovat usein haussa jo tammikuussa. Huomaa, että yliopisto tai sen laitokset eivät normaalisti toimi työnvälittäjinä, vaan työpaikan saaminen on kiinni opiskelijoiden omasta aktiivisuudesta.