Opiskelijan ohjeet

Tietotekniikan FM-tutkinto (120 op): koulutusteknologian maisteriohjelma

Viimeisin muutos torstai 27. elokuuta 2015, 14.40
Koulutusteknologian maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilaisia sekä tietotekniikan opettajia ja kouluttajia. Opinnoissa perehdytään teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda, käyttää ja hallita oppimista tukevia sekä opetusta kehittäviä työkaluja, tekniikoita ja prosesseja.

Opinnoissa tutustutaan erilaisiin teknologisiin välineisiin, joilla opetusta voidaan monipuolistaa sekä kehittää, sovelletaan vaihtoehtoisia teknologiaa hyödyntäviä opetuskäytänteitä, sekä tarkastella erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä oppimisen, opiskelun, opetuksen ja koulutuksen näkökulmista. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan tuoreimpaan tutkimukseen sekä antaa lähtökohtia koulutusteknologian alan tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Vastuuhenkilö: professori Tommi Kärkkäinen
Opintoneuvoja: Leena Hiltunen

Koulutusteknologiassa maisteriohjelmassa pääaineen laajuus on 70 op

Pakolliset syventävät opinnot

 • TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet, 5 op
 • TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt , 5 op
 • TIES463 Verkkokurssin tuotantoprosessi, 5 op

15 op

Valinnaiset syventävät opinnot, esimerkiksi:

 • TIES460 Oppimateriaalituotanto, 3 op
 • TIES562 eEducation teemaseminaari, 2-5 op
 • TIES561 Koulutusteknologian seminaari, 2-5 op
 • TIES465 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki, 3 op
 • Kognitiotieteen syventävästä tarjonnasta opintoja, esimerkiksi:

* KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät, 4 op

* KOGS530 Web ja käytettävyys, 3 op

 • Informaatioteknologian tiedekunnan syventäviä opintojaksoja

10 op

Projektiopinnot

 • TIES468 Koulutusteknologian projektiopinnot, 10 op TAI
 • TIES405 Sovellusprojekti, 10 op TAI
 • TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op

10 op

Pro gradu -tutkielma

 • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
 • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
 • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

35 op

Sivuaineopinnot

 • FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Lisäksi suositellaan toisen opetettavan aineen perus- ja aineopintoja (25 + 35 op).

0-50 op

Vapaavalintaiset opinnot

0-35 op