Opiskelijan ohjeet

Tietotekniikan FM-tutkinto (120 op): ohjelmointikielten periaatteiden maisteriohjelma

Viimeisin muutos keskiviikko 03. elokuuta 2016, 12.21
Ohjelmointikielten periaatteet ovat käytännön ohjelmointityön, tietojenkäsittelyteorian ja ohjelmistotekniikan kannalta merkittävä ja perinteikäs tutkimusala. Aina 1960-luvulta tähän päivään asti ohjelmointikielet ovat olleet ohjelmistokehityksen tärkeimpiä työkaluja, ja ovat sitä varmasti jatkossakin. Perinteisten ohjelmointikielten käytön lisäksi monet ohjelmointiongelmat on luontaista ratkaista käyttämällä tarkoitukseen räätälöityjä täsmäkieliä.

Maisteriohjelman opinnoissa yhdistyvät henkilökohtaisen ohjelmointitaidon kehittäminen, keskeisen ohjelmointikielten teorian perusteisiin tutustuminen sekä ohjelmointikielten analyysi- ja toteutustekniikkaan perehtyminen.

Ohjelmointikielten periaatteista valmistunut maisteri kykenee suoriutumaan haastavista ohjelmointitehtävistä, tuntee ohjelmointikielten periaatteiden tutkimustradition keskeiset piirteet, kykenee seuraamaan alan tutkimusta, ymmärtää eri ohjelmointikielten keskeiset eroavaisuudet ja samankaltaisuudet sekä hallitsee vähintään kaksi toisistaan olennaisesti poikkeavaa ohjelmointiparadigmaa. Linja antaa myös valmiudet toimia tehokkaasti nykyisin käytössä olevan laajan ohjelmointikielten kirjon kanssa.

Vastuuhenkilö: professori Ismo Hakala
Opintoneuvoja: Paavo Nieminen

Pääaineen laajuus 85 op

Pakolliset syventävät opinnot

 • ITKS452 Requirements Engineering, 5 op
 • TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op
 • TIES326 Tietoturva, 3-5 op
 • ITKST53 Ohjelmistoturvallisuus, 3 op

16–18 op

Ohjelmaan kuuluvat pakolliset syventävät opinnot

 • TIES542 Ohjelmointikielten periaatteet, 5 op
 • TIES448 Kääntäjätekniikka: teoria, 2 op
 • TIES341 Funktio-ohjelmointi 2, 5 op

12 op

Projektiopinnot (jokin seuraavista)

 • TIES405 Sovellusprojekti, 10 op
 • TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op
 • TIES475 Syventävä peliprojekti, 10 op

10 op

Vapaavalintaiset syventävät opinnot

7-14 op

Pro gradu -tutkielma

 • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
 • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
 • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

35 op

Sivuaineopinnot

 • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna kaksi perusopintoja vastaavaa sivuainekokonaisuutta tai yhden aineen perus- ja aineopinnot.
 • AMK-tutkinnon pohjalta FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee FM-tutkintoon sisältyä yksi perusopintoja vastaava sivuainekokonaisuus.
 • Mikäli aiempaan tutkintoon ei sisälly joko matematiikan perusopintokokonaisuus 25 op tai tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus 30 op, tulee jompikumpi näistä suorittaa osana FM-tutkintoa.

  0-35 op

  Vapaavalintaiset opinnot

  0-35 op