Opiskelijan ohjeet

Tietotekniikan FM-tutkinto (120 op): pelit ja pelillisyys - maisteriohjelma

Viimeisin muutos keskiviikko 17. kesäkuuta 2015, 08.44
Pelien ja pelinomaisten järjestelmien kehitykseen suuntautunut maisteri osaa määritellä ja rakentaa laajoja ja vaativia tietoteknisiä järjestelmiä asiakastarpeiden perusteella sekä hallitsee digitaalisten pelien toteutuksessa käytettävän ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan. Lisäksi hän ymmärtää pelien rakenteellista, kokemuksellista ja kulttuurista tasoa ja osaa hyödyntää tietojaan pelien suunnittelussa, toteuttamisessa, pelillistämisessä sekä tutkimuksessa.

Pelit ovat symbioosi luovuutta ja teknologiaa, monialaista kehitystä ja monitieteistä tutkimusta. Digitaalisten pelien markkinat ovat maailmanlaajuiset, ja käytännössä suurin osa peleistä tehdään kansainvälisille markkinoille. Alan kasvu on kiihtynyt viime vuosina, ja alan liikevaihto kasvaa Suomessa muuta Eurooppaa nopeammin. ICT 2015 - työryhmän raportissa todetaan, että pelillisyyden avulla voidaan parantaa kaikkien toimialojen digitaalisten palveluiden käytettävyyttä ja että pelialan osaamisen saaminen käyttöön muilla aloille kehittää kilpailukykyä. Osaajapula todetaan nopeasti kasvavan pelialan pullonkaulaksi, ja työryhmä esittääkin alan koulutuksen lisäämistä ja kehittämistä vastaamaan alan tarpeita.

Vastuuhenkilö: lehtori Vesa Lappalainen
Opintoneuvoja: Paavo Nieminen

Pääaineen laajuus 85 op

Pakolliset syventävät opinnot

 • ITKS452 Requirements Engineering, 5 op
 • TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op
 • TIES326 Tietoturva, 3-5 op
 • ITKST53 Ohjelmistoturvallisuus, 3 op

16–18 op

Ohjelmaan kuuluvat pakolliset syventävät opinnot

  • TJTSS50 Ohjelmistojen testaus ja laadunvarmistus TAI TIES546 Ohjelmistotestaus, 5 op
  • TIES474 Pelinkehityshaaste,1 op
  • TIES476 Peliteknologia, 5 op

   11 op

   Projektiopinnot (jokin seuraavista)

   • TIES405 Sovellusprojekti, 10 op
   • TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op
   • TIES475 Syventävä peliprojekti, 10 op

   10 op

   Vapaavalintaiset syventävät opinnot

   7-14 op

   Pro gradu -tutkielma

   • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
   • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
   • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

   35 op

   Sivuaineopinnot

   • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna kaksi perusopintoja vastaavaa sivuainekokonaisuutta tai yhden aineen perus- ja aineopinnot.
   • AMK-tutkinnon pohjalta FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee FM-tutkintoon sisältyä yksi perusopintoja vastaava sivuainekokonaisuus.
   • Mikäli aiempaan tutkintoon ei sisälly joko matematiikan perusopintokokonaisuus 25 op tai tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus 30 op, tulee jompikumpi näistä suorittaa osana FM-tutkintoa.

   0-35 op

   Vapaavalintaiset opinnot

   0-35 op