Opiskelijan ohjeet

Tietotekniikan FM-tutkinto (120 op): sensoriverkot - maisteriohjelma

Viimeisin muutos keskiviikko 17. kesäkuuta 2015, 08.47
Langattomat sensoriverkot koostuvat tyypillisesti joukosta ympäristöään havainnoivia vähävirtaisia laitteita, jotka kykenevät prosessoimaan ja välittämään langattomasti kerättyä informaatiota. Langattomien sensoriverkkojen avulla voidaan luoda huomaamattomia siltoja fyysisesti havainnoitavan ja digitaalisen maailman välille. Toimintaympäristön havainnoinnin lisäksi sensoriverkot myös ohjaavat toimintaa kerätyn datan käsittelyn ja analysoinnin perusteella. Langattoman sensoriverkkoteknologian sovellusmahdollisuudet ovat erittäin laajat ja niiden markkinat ovat jatkuvassa kasvussa. Tyypillisiä siviilipuolen sovellusalueita ovat muun muassa teollisuuden ja liikenteen mittaus- ja ohjausjärjestelmät, ympäristön monitorointi ja erilaiset kiinteistöihin liittyvät sovelluskohteet. Langattomassa sensoriverkkoteknologiassa yhdistyvät anturiteknologia, elektroniset piirit, sulautettu ohjelmointi, tietoliikenne, mittausteknologia, datan käsittely ja analysointi sekä hajautettu tietojenkäsittely. Sensoriverkkoihin liittyvä tutkimus on kansainvälisesti painottunut laitteistoratkaisuihin, tietoliikenneprotokolliin, systeemiohjelmistoihin, verkkopalveluihin ja sovellusaluekohtaisiin ratkaisuihin.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on luotu oma tutkimus- ja kehitysalusta sekä keskitytty tutkimuksessa sensoriverkkojen ohjelmisto ja protokollakehitykseen. Tarjottava langattomien sensoriverkkojen koulutus pohjautuu yksikössä tehtävään tutkimukseen ja laajaan hanketoimintaan ja integroituu luontevasti tietotekniikan laitoksen muihin maisteriohjelmiin. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuneilla on riittävät valmiudet langattomien sensoriverkkojen tutkimuksen seuraamiseen ja alaan liittyvien teknologioiden soveltamiseen eri sovellusalueille.

Sensoriverkkojen maisteriohjelma toteutetaan yhteistyössä Kokkolan Chydenius-instituutin kanssa, mutta myös Jyväskylässä opintojaan suorittavat voivat valikoida tämän maisteriohjelman.

Vastuuhenkilö: professori Ismo Hakala
Opintoneuvojat: Ari Viinikainen (Jyväskylä), Elina Mäkitalo (Kokkola)

Pääaineen laajuus 85 op

Pakolliset syventävät opinnot

 • ITKS452 Requirements Engineering, 5 op
 • TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op
 • TIES326 Tietoturva, 3-5 op
 • ITKST53 Ohjelmistoturvallisuus, 3 op

16–18 op

Ohjelmaan kuuluvat pakolliset syventävät opinnot

 • TIES436 Langattomat teknologiat, 5 op
 • TIES535 Langattomien sensoriverkkojen perusteet, 5 op
 • TIES536 Sulautettu internet, 3 op
 • TIES537 Langattomien järjestelmien laboratoriotyöt (2-8 op), 2 op

  15 op

  Projektiopinnot (jokin seuraavista)

  • TIES405 Sovellusprojekti, 10 op
  • TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op
  • TIES475 Syventävä peliprojekti, 10 op

  10 op

  Vapaavalintaiset syventävät opinnot

  7-14 op

  Pro gradu -tutkielma

  • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
  • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
  • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

  35 op

  Sivuaineopinnot

  • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna kaksi perusopintoja vastaavaa sivuainekokonaisuutta tai yhden aineen perus- ja aineopinnot.
  • AMK-tutkinnon pohjalta FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee FM-tutkintoon sisältyä yksi perusopintoja vastaava sivuainekokonaisuus.
  • Mikäli aiempaan tutkintoon ei sisälly joko matematiikan perusopintokokonaisuus 25 op tai tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus 30 op, tulee jompikumpi näistä suorittaa osana FM-tutkintoa.

  0-35 op

  Vapaavalintaiset opinnot

  0-35 op