Opiskelijan ohjeet

Tietotekniikan FM-tutkinto (120 op): sovelletun matematiikan maisteriohjelma

Viimeisin muutos maanantai 15. syyskuuta 2014, 11.20
Sovelletun matematiikan avulla pyritään ratkaisemaan tosielämän ongelmia. Sovelletun matematiikan tavoitteena on mallintaa erilaisia ilmiöitä, kuvailla niitä ja yrittää ymmärtää niitä. Sovelletun matematiikan opiskelussa yhdistyy tieteellisen laskennan käsitteet ja menetelmät, joita käytetään kysymyksiin, jotka ilmentyvät matematiikan ja muiden tieteenalojen rajapinnoissa. Jyväskylän yliopistossa opinnoissa keskitytään sellaisiin osa-alueisiin, kuten funktionaalianalyysi, mitta- ja integraaliteoria, kompleksianalyysi, numeerinen analyysi, optimointi ja simulointi.

Maisteriksi valmistuva opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sovelletun matematiikan ja tieteellisen laskennan käsitteitä ja menetelmiä, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustana. Hän myös ymmärtää matematiikan ja lähitieteenalojen rajapintojen tietoihin liittyviä laskennallisia kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti.

Vastuuhenkilö: professori Raino Mäkinen
Opintoneuvoja: Jussi Hakanen

Pääaine yhteensä vähintään 90 op

Pääaineen pakolliset opinnot, 44 op + 35 op
 • MATS110 Mitta- ja integraaliteoria, 9 op
 • MATS120 Kompleksianalyysi, 10 op
 • MATS220 Funktionaalianalyysi, 10 op
 • TIES594 ODY-ratkaisijat, 5 op
 • TIES481 Simulointi, 5 op
 • TIES483 Epälineaarinen optimointi, 5 op
 • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
 • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
 • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op
Syventäviä opintoja, ko. alaan/teemaan liittyen 1-30 op (vastuuprofessorin hyväksyntä, HOPS)
Esimerkiksi seuraavat:
 • MATS340 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, 9 op
 • MATS348 Inversio-ongelmat, 9 op
 • MATS255 Markov-prosessit, 4 op
 • MATS262 Todennäköisyysteoria 1, 5 op
 • MATS442 Stokastinen simulointi, 4 op
 • TIES513 Fysikaaliset mallit tietokoneanimaatioissa, 5 op
 • TIES487 Advanced Data Mining and Machine Learning, 5 op
 • TIES445 Tiedonlouhinta, 5 op
 • TIES581 Numeerinen lineaarialgebra, 5 op
 • TIES595 Numerical Analysis of PDEs, 5 op
 • TIES588 Monitavoiteoptimointi, 5 op
 • TIES583 Optimoinnin jatkokurssi, 5 op

Väh. 80 op
Projektiopinnot/projektityö
 • Sovellusprojekti, 10 op TAI
 • Sovelletun matematiikan tutkimusprojekti, 10-15 op
10-15 op

Valinnaiset opinnot
 • Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää johtamista ja yrittäjyyttä, sekä kieli- ja viestintä-opintoja (englanti, ulkomaalaistaustaisille myös ”suomi vieraana kielenä” -kurssi tms. opintojakso).

25-30 op
Tutkinto yhteensä
120 op