Opiskelijan ohjeet

Opinnäytetyöt ja kypsyysnäyte

Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Opinnäytetyöt ja kypsyysnäyte tietotekniikan laitoksella
Ohjeita tietotekniikan pro gradu -tutkielman tekijöille tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos perjantai 10. kesäkuuta 2016, 14.26
Kandidaatintutkielma tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos tiistai 01. elokuuta 2017, 14.14
Tietotekniikan kandidaattiopintoihin sisältyvän tutkielman laajuus on 7 op. Lisäksi kandidaatintutkielman työstämiseen kuuluu 3 op:n laajuinen kandidaattiseminaari. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös viestintäopintoja, joiden tarkoituksena on tukea kirjoittamista ja antaa valmiuksia oman aiheen esittelemiseen muille. Tutkielman valmistuttua kirjoitetaan kypsyysnäyte eli maturiteetti.
Tiedosto Troff documentGradun arvosteluohjeet tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Gradun arvosteluohjeet tietotekniikan laitoksella
Tiedostowordpohja2012 tekijä: Jaana Markkanen — Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Pro Gradu -tutkielma Koulutusteknologian maisteriohjelmassa tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos perjantai 10. kesäkuuta 2016, 13.28
Seuraavassa on lyhyt kuvaus pro gradu -työn valmisteluvaiheesta koulutusteknologian suuntautumisen osalta.
Tiedosto Troff documentTietotekniikan laitoksen kandidaattitutkielman arvosteluperusteet tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos maanantai 25. tammikuuta 2016, 10.05
Tietotekniikan laitoksen kandidaattitutkielman arvosteluperusteet
Tiedosto PDF documentKandityonArviointilomakeTTL2016.pdf tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos maanantai 25. tammikuuta 2016, 10.05
Tiedosto Office Word 2007 XML documentKandityonArviointilomakeTTL2016.docx tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos maanantai 25. tammikuuta 2016, 10.05
Tiedosto OpenDocument TextKandityonArviointilomakeTTL2016.odt tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos maanantai 25. tammikuuta 2016, 10.05
Tiedosto Rich Text Format (RTF)Kandidaattitutkielman arvostelulomake rtf (TTL) tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos keskiviikko 06. huhtikuuta 2016, 13.47