Opiskelijan ohjeet

Tietotekniikan opiskelijoiden sivuaineet

Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Matematiikka sivuaineena tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos perjantai 19. elokuuta 2016, 15.07
Tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos perjantai 19. elokuuta 2016, 14.57
Tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus koostuu matematiikan opintojaksoista ja muista vähintään perustasoisista opintojaksoista, jotka tukevat esimerkiksi pelikehittäjän opintoja. Tällaisia opintojaksoja ovat esimerkiksi fysiikan ja elektroniikan, tilastotieteen, musiikkiteknologian, luovan kirjoittamisen, psykologian ja kognitiotieteen, digitaalisen kulttuurin tai historian opinnot. Opintokokonaisuuden sisältö sovitaan yhdessä opintoneuvojan kanssa ja kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS).
Opettajan pedagogiset opinnot tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Opettajan pedagogiset opinnot tietotekniikan opiskelijoille
Miksi tietotekniikan opiskelijan kannattaa opiskella matematiikkaa? tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Fysiikka ja elektroniikka tietotekniikan opiskelijan sivuaineena tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos keskiviikko 22. heinäkuuta 2015, 10.54
Tietotekniikan opiskelijoiden sivuaineet tekijä: Katja Kuitunen — Viimeisin muutos perjantai 19. elokuuta 2016, 15.11