Opiskelijan ohjeet

Oikaisumenettely AHOT-päätöksissä

Viimeisin muutos perjantai 13. toukokuuta 2016, 10.53
  1. Jos olet tyytymätön AHOT-päätökseen, voit pyytää siihen kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä henkilöltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Opiskelijan oletetaan saaneen päätöksen tiedoksi 7 vrk päätöksen lähettämisen jälkeen. Toimita oikaisupyyntö kirjaamoon. Tarkemmat yliopistotason ohjeet oikaisupyynnön tekemisestä (Huom! Yliopistotason ohjeisiin on odotettavissa vielä pieniä muutoksia).
  2. Päätöksen tehnyt henkilö tekee uuden päätöksen korvaavuudesta. Päätös lähetettään sinulle kirjeitse.
  3. Jos olet edelleen tyytymätön päätökseen, voit hakea oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnössä on tarkoin eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan. Oikaisupyyntö toimitetaan kirjaamoon.
  4. Päätöksen tehnyt henkilö laatii vastineen oikaisupyyntöön. Opintoasiainpäällikkö lähettää vastineen opiskelijalle, joka laatii oman vastineen. Jos päätöksen tehnyt henkilö toimittaa lisäselvitystä asiaan opiskelijan vastineen johdosta, on opiskelijalla mahdollisuus antaa uusi vastine, johon päätöksen tehnyt henkilö jälleen antaa vastineensa.
  5. Tiedekunnan tutkintolautakunta tekee päätöksen, joka toimitetaan tiedoksi tiedekunnan kanslialle sekä opiskelijalle että päätöksen tehneelle henkilölle kirjeitse.
  6. Mikäli tutkintolautakunnan päätös poikkeaa aiemmasta, uusi päätös saatetaan voimaan.
  7. AHOT-päätöksiä koskevassa oikaisumenettelyssä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (YOL 84.2 §)