Opiskelijan ohjeet

Pikaohjeet

Viimeisin muutos torstai 14. elokuuta 2014, 11.18
Kohta kohdalta eteenpäin opastavat ohjeet.

Yleistä

How to use this resource
A brief description of how you use and contribute to the Help Center.
IT-tiedekunnan tarjoamat sivuaineet
IT-tiedekunnan tarjoamat sivuaineet
Jatkotutkinnot
Jatkotutkinnot IT-tiedekunnassa

Uudelle opiskelijalle: IT-tiedekunnan esittely

Informaatioteknologian tiedekunta - perinteikkään yliopiston dynaaminen tiedeyhteisö
Informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen vanhin ja suurin. Alan opetus Jyväskylän yliopistossa käynnistyi jo vuonna 1967, kun tietojenkäsittelyopin opetus alkoi. Tiedekuntamme perustettiin vuonna 1998.

Uudelle opiskelijalle: Opintojen aloittaminen

Opintojen aloittaminen IT-tiedekunnassa

Uudelle opiskelijalle: Opiskelijajärjestöjä ja edunvalvontaa

Opiskelijajärjestöjä ja edunvalvontaa
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) on yliopistomme opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Sen juuret ovat Kasvatusopillisen korkeakoulun oppilaskunnassa, joka perustettiin vuonna 1934. IT-tiedekunnan ainejärjestöt ovat Dumppi ry (tietojärjestelmätiede) ja Linkki Jyväskylä ry (tietotekniikka).

Uudelle opiskelijalle: Uuden opiskelijan opas (Ruuvi)

Uuden opiskelijan opas
IT-tiedekunnan uuden opiskelijan oppaassa on ohjeita vastavalituille opiskelijoille. Oppaassa kerrotaan, kuinka opinnot alkavat, mistä saa asunnon, käyttäjätunnuksen ja opiskelijakortin ja kuinka opintotukea haetaan. Oppaat lähetetään opintonsa aloittaville opiskelijoille myös kotiin.

Opetus

IT-tiedekunnan tentit

Opetus: Kandidaatin tutkinnot

Kandidaatin tutkinnot
Tällä sivulla on esitetty opetussuunnitelmakauden 2014-2017 ja 2017-2020. Uusi opetussuunnitelmakausi alkaa 1.8.2017. Ennen uuden opetussuunnitelmakauden voimaantuloa aloittaneita opiskelijoita tiedotetaan muutoksesta erikseen. Seuraa sähköpostiasi asian tiimoilta.

Opetus: Maisterin tutkinnot

Maisterin tutkinnot

Opetus: Ajankohdasta riippumattomat opinnot

Ajankohdasta riippumattomat opinnot
IT-tiedekunnassa sekä muualla yliopistossa on tarjolla myös ajankohdasta riippumattomia opintoja. Jos tarvitset lukuvuosittain tietyn opintopistemäärän ja opintopistekertymä uhkaa jäädä vajaaksi, sinun kannattaa selvittää ja tutustua ajankohdasta riippumattomiin ja joustavasti suoritettaviin opintojaksoihin. Tällä sivulla esittelemme etenkin IT-tiedekunnan ajankohdasta riippumattomia kursseja.

Opetus: Kesäopetus

Kesän 2017 opetus IT-tiedekunnassa
Kesän 2017 it-tiedekunnan opetus päivitetään tälle sivulle toukokuun alkuun mennessä. Ainelaitoksia ei enää ole, joten lista on järjestetty oppiaineittain. Kivoja kursseja ja hyviä vaihtoehtoja kesäopinnoiksi on tulossa :)

Opetus: Opetusohjelmat

Opetusohjelmat

Opetus: Verkkokurssit muualta

Verkkokurssit muualta / Online Courses Elsewhere
Opinnoissasi sinun on mahdollista hyödyntää myös muissa yliopistoissa järjestettäviä verkkokursseja. Tarkistuta kurssinvalintasi soveltuvuus opintosuunnitelmaasi ja siitä mahdollisesti saatavat opintopisteet ennakkoon omalla opintoneuvojallasi. (Listaa päivitetään...) / You may include on-line courses delivered elsewhere in your degree; please check their suitability ans possible credits with your Study Advisor in advance.

Opetus: Opiskelumuodot

Erilaiset opiskelumuodot

Opetus: Oppiaineet ja tutkinnot

Oppiaineet ja tutkinnot

Opintojen suunnittelu: AHOT ja korvaavuudet

AHOT ja korvaavuudet
AHOT eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aikaisempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa.

Opintojen suunnittelu: eHOPS

Mikä on HOPS ja eHOPS?
Jyväskylän yliopistossa kaikki opintonsa aloittavat tutkinto-opiskelijat tekevät itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Sen tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä.

Opintojen suunnittelu: Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen
Kansainväliset valmiudet ovat olennainen osa akateemista ja ammatillista osaamista, ja osa-alue, jota työnantajat erityisesti IT-alalla arvostavat korkealle, joten kansainvälistymisen edistäminen jo opiskeluvaiheessa on tärkeää.

Opintojen suunnittelu: Opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistus

Opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistus
Tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen suoritettuaan opiskelija saa muodollisen kelpoisuuden toimia perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tietotekniikan aineenopettajana.

Opintojen suunnittelu: Opintoneuvonta

Opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu: Sivuaineet

IT-tiedekunnan opiskelijoiden sivuaineet
Sivuainevalinnoilla kukin opiskelija voi profiloida tutkintoaan ja rakentaa siitä itsensä näköisen. Sivuainevalinnan perusteena voivat olla esimerkiksi omat urasuunnitelmat tai harrastukset.

Opintojen suunnittelu: Työelämävalmiudet

Työelämävalmiudet

Opintojen suunnittelu: Viestintä- ja kieliopinnot

Viestintä- ja kieliopinnot
Informaatioteknologia on kansainvälinen ala. Hankkimalla vahvat ja monipuoliset viestintä- ja kielitaidot edistät sekä sijoittumistasi työmarkkinoille että työskentelyä monikulttuurisessa työyhteisössä kotimaassa ja ulkomailla.

Opintojen tueksi: Esteettömyys

Esteettömyys
Esteettömän yliopiston tavoitteena ovat toimintatavat ja ympäristöt, joiden käyttäjänä ja kehittäjänä mahdollisimman moni opiskelija ja henkilöstön jäsen voi kokea itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi sekä keskittyä toimintaansa ilman toissijaisia ongelmia.

Opintojen tueksi: Hyvis

Hyvis - tukea opiskelijoiden hyvinvointiin
Molemmilla IT-tiedekunnan laitoksilla on oma Hyvis eli opiskelijoiden oma hyvinvointineuvoja. Hyvis on henkilö, jonka kanssa voit luottamuksellisesti ja rennosti keskustella opiskeluun tai muuhun elämäntilanteeseesi liittyen. Hyvis ei ole terapeutti vaan helposti lähestyttävä opiskelijoiden tukihenkilö.

Opintojen tueksi: IT-palvelut ja kirjasto

IT-palvelut ja yliopiston kirjasto

Opintojen tueksi: Korppi

Korppi-opintotietojärjestelmä

Opintojen tueksi: Tiedotuskanavat

Tiedotuskanavat

Opintojen tueksi: Tukea muualta yliopistosta

Tukea muualta yliopiston sisältä
Tukea muualta yliopiston sisältä IT-tiedekunnassa

Opintojen tueksi: UKK - FAQ

UKK - usein kysytyt kysymykset (FAQ)
Tähän osioon on koottu IT-tiedekunnan opiskelijoiden usein kysymiä kysymyksiä vastauksineen.

Opintojen tueksi: Valmistumista tukeva toiminta

Valmistumista tukeva toiminta
Kun yliopisto-opiskelu jää työn ja muun elämän ohessa kesken, kynnys sen uudelleen aloittamiseen on yleensä suuri. Keskeytyneiden opintojen aktivoimiseksi informaatioteknologian tiedekunnan laitoksilla järjestetään VATU-toimintaa.

Opintojen tueksi: Opiskelijakyselyt

Opiskelijakyselyt

Opinto-oikeus: Opinto-oikeudet

Opinto-oikeus

Opinto-oikeus: Opiskelijatodistukset ja opintorekisteriotteet

Opiskelijatodistukset ja opintorekisteriotteet

Opinto-oikeus: Opiskeluajan rajaus

Opiskeluajan rajaus
Opiskeluajan rajaamista koskeva laki tuli voimaan 1.8.2005. Lakia sovelletaan opiskelijoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa lukuvuonna 2005-2006 tai sen jälkeen.

Opinto-oikeus: Lisäajan hakeminen

Lisäajan hakeminen IT-tiedekunnassa
Jos opinto-oikeus on päättymässä tai on jo päättynyt, opinnoille voi hakea lisäaikaa tiedekunnalta.

Opinto-oikeus: Passiivirekisteri

Passiivirekisteri
Huom! Passiivirekisteriin ei enää siirretä perustutkinto-opiskelijoita 1.8.2015 alkaen, kun uusi tutkintosääntö astuu voimaan. Sitä ennen passiivirekisteriin joutuneet opiskelijat pääsevät sieltä pois vain alla kuvatun menettelyn kautta.

Opintojen suorittaminen: Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet

Opintojen suorittaminen: Harjoittelu

Harjoittelu

Opintojen suorittaminen: Opinnäytetyöt ja kypsyysnäyte

Opinnäytetyöt ja kypsyysnäyte

Opintojen suorittaminen: Opintojen arviointi

Opintojen arviointi

Opintojen suorittaminen: Projektit

Projektiopinnot

Opintojen suorittaminen: Tentit

IT-tiedekunnan tentit

Opintojen suorittaminen: Tunnustukset ja palkitseminen

Hyvästä opintomenestyksestä palkitseminen
Jokainen opiskelija etenee opinnoissaan omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa ja elämäntilanteensa mukaisesti. Näin kuuluukin tehdä. IT-tiedekunta haluaa kuitenkin antaa tunnustusta opiskelijoille, jotka ovat kyenneet etenemään rivakasti opinnoissaan sekä opiskelijoille, joiden opintomenestys on ollut erityisen hyvä. Hyvin edenneet opinnot ovat yksi näyttö opiskelijan osaamisesta ja asia, joka kannattaa kirjata myös omaan ansioluetteloon. Alla on kuvattu lukuvuoden 2016-2017 palkitsemiskriteerit, mutta vastaavat kriteerit pätevät myös lukuvuoden 2017-2018 osalta.

Urasuunnittelu ja työnhaku: Työnhaku

Työnhaku
Tälle sivulle on koottu ja kootaan vinkkejä työnhakuun liittyen. Myös esim. harjoittelupaikkaa hakevien kannattaa tutustua sivun sisältöön.

Valmistuminen: Tutkinnon hakeminen

Tutkinnon hakeminen IT-tiedekunnassa
Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja sivuaineopintokokonaisuudet on koottu, ota yhteyttä omaan ainelaitokseesi. Laitoksesta riippuen joko amanuenssi (TKTL) tai opintoasioista vastaava sihteeri (TTL) opastavaa sinua tutkinnonhakulomakkeen täyttämisessä.

Valmistuminen: Todistukset

Todistukset IT-tiedekunnassa
Tiedekunta myöntää tutkintotodistukset. Kandidaatin ja maisterin tutkinnoista kirjoitetaan erilliset todistukset.

Valmistuminen: Alumnitoiminta ja publiikki

Alumnitoiminta ja publiikki IT-tiedekunnassa

Valmistuminen: Valmistumisen jälkeen

Valmistumisen jälkeen
Kaipaatko tietoa siitä, minne IT-alalta valmistuneet sijoittuvat työelämässä? Tältä sivulta löydät erilaisia raportteja IT-alalta valmistuneiden työurista.

Muille tarjottavat sivuaineet: Yleistä

Yleistä tietoa IT-tiedekunnan tarjoamista sivuainekokonaisuuksista
Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella sivuaineina informaatioteknologian tiedekunnassa tarjolla olevat perus- ja aineopinnot. Syventävät opinnot ovat joko vapaita tai niiden suoritusoikeutta voi hakea tiedekunnalta. Opintokokonaisuuksien lisäksi voi suorittaa yksittäisiä kursseja. Yksittäisiä syventäviä kursseja voi suorittaa sopimalla asiasta asianomaisen opettajan kanssa.

Muille tarjottavat sivuaineet: Kognitiotiede

Kognitiotiede sivuaineena
Kognitiotiede on monitieteinen erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita yhdistävä tieteenala. Sen taustalla voivat olla mm. tietojenkäsittely, tietojärjestelmätiede, psykologia, filosofia, kielitiede, taiteentutkimus ja erilaiset taloudelliset aineet. Näin tieteenala tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella erilaisista ihmisen ja tietoyhteiskunnan suhteista. Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Oppiaine tarjoaa mahdollisuuden sekä syviin teoreettisiin pohdiskeluihin että käytännöllisten ja tulevaisuuden haasteisiin suuntautuneiden pyrkimysten toteuttamiseen.

Muille tarjottavat sivuaineet: Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuuden sivuainekokonaisuus (väh. 25 op) IT-tiedekunnassa
Kyberturvallisuuden sivuainekokonaisuus soveltuu erinomaisesti kaikille opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää nykyistä teknisesti monimutkaista verkostoyhteiskuntaa, siihen liittyviä riskejä ja niiltä suojautumista.

Muille tarjottavat sivuaineet: Tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmätiede sivuaineena IT-tiedekunnassa
Tietojenkäsittelytieteiden laitos tarjoaa tietojärjestelmätieteiden opinnoista sivuainekokonaisuuksia. Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella tietojärjestelmätiedettä sivuaineenaan. Tietojärjestelmätieteen perus- ja aineopintoihin ei tarvitse hakea opinto-oikeutta.

Muille tarjottavat sivuaineet: Tietotekniikka

Tietotekniikka sivuaineena
Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopinto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

Muille tarjottavat sivuaineet: Opintokokonaisuuden kokoaminen

Sivuaineopintokokonaisuuden kokoaminen
Kun sivuaineen opinnot on kasassa, on aika lähettää se koottavaksi ja arvosteltavaksi.

Opetuksen ja opintohallinnon vastuuhenkilöt: Tiedekunta

Opintoasioista vastaavat henkilöt IT-tiedekunnassa

Opetuksen ja opintohallinnon vastuuhenkilöt: Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt

Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt
Korkeakoulututkinto sisältää pääaineen ja yhden tai useamman sivuaineen opintoja. Ne muodostavat opintokokonaisuuksia, jotka puolestaan koostuvat yksittäisistä opintojaksoista eli kursseista. Opintokokonaisuuksia kootaan perus-, aine- ja syventävistä opinnoista.

Opetuksen ja opintohallinnon vastuuhenkilöt: Pedagoginen johto

IT-tiedekunnan pedagoginen johto

Nuorille ja lukiolaisille: Opiskelijalähettiläs

Opiskelijalähettiläät
IT-tiedekunnan opiskelijalähettiläät jakavat tietoa sekä IT-tiedekunnassa että Jyväskylän yliopistossa opiskelemisesta mm. sosialisessa mediassa.