Opiskelijan ohjeet

UKK - usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Viimeisin muutos torstai 14. heinäkuuta 2016, 13.23
Tähän osioon on koottu IT-tiedekunnan opiskelijoiden usein kysymiä kysymyksiä vastauksineen.

Opiskelun aloittaminen, opinto-oikeus

Olen saanut opiskelupaikan IT-tiedekunnasta, mutta haluaisin pitää välivuoden ennen opiskelun aloittamista. Voinko ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuonna poissa olevaksi?
Ensimmäisenä lukuvuonna voit ilmoittautua poissa olevaksi vain ns. lakisääteisestä syystä ilman, että poissaolo  kuluttaisi tutkinnon suoritusaikaa. Mikäli poissaoloosi ei ole ns. lakisääteistä syytä, sinun tulee ilmoittautua läsnä olevaksi vaikka et opiskelisi ensimmäisenä lukuvuonna.
En päässyt nimenhuutoon, tarkoittaako tämä että minut potkitaan pois yliopistosta?
Jos et pääse nimenhuutoon, ole yhteydessä laitoksesi amanuenssiin.
Unohdin ilmoittautua. Mitä teen?
Toimi Jyväskylän yliopiston ilmoittautumisohjeissa mainitulla tavalla.
Olen opiskellut IT-tiedekunnassa pari vuotta. Nyt haluaisin pitää välivuoden. Pitääkö minun ilmoittaa poissaolostani jonnekin? Vai voinko vain jättää valitsematta kursseja?
Sinun tulee ilmoittautua poissa olevaksi opiskelijapalveluihin. Huomaathan kuitenkin mahdolliset opintoaikojen rajauksiin liittyvät säännökset siinä, kuinka monelle lukukaudelle voit ilmoittautua poissa olevaksi ilman, että tutkinnon suorittamisaikasi kuluu. Poissa olevaksi ilmoittautumista ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on rajoitettu.
Pääsin perushaussa sisään, ja tutkintotavoitteeni on kandidaattitutkinto. Onko minulla oikeus tehdä maisterintutkinto kandidaatintutkinnon jälkeen, vai pitääkö minun hakea pääaineeni maisteriohjelmaan?
Perustutkinto-opiskelijoiden opinto-oikeus kattaa sekä kandidaatin- että maisterin tutkinnon siinä pääaineessa johon sinut on hyväksytty. Sinun ei siten tarvitse hakea pääaineesi maisteriohjelmaan.

Opiskelu ja kurssit

Haluaisin tietää mitä kursseja tänä keväänä on käynnissä sekä minulle valittavissa?
Kurssien aikataulut eli opetusohjelmat ovat sähköisessä opinto-oppaassa. Jokaisen kurssin tiedoista tulee tarkistaa se, mitä ennakkosuorituksia kurssi vaatii. Tieto löytyy Korpista kunkin kurssin kohdalta. Myös kurssin taso kertoo sen vaativuudesta, eli peruosopintotasoiset kurssit (kurssikoodin neljäs kirjain on P) ovat vähemmän vaativia kuin aineopintotasoiset (A) tai syventävät (S) kurssit.
Tarvitsenko oman tietokoneen? (Kysyjä on tietotekniikan opiskelija)
Työskentelytavoista riippuen (haluaako tehdä kaikki työnsä yliopiston mikroluokassa?) oman kannettavan omistaminen voi olla järkevää.
Minkälaisen kannettavan tarvitsen, näenkö jostain listan ohjelmista joita olisi hyvä asentaa ennen kurssille tuloa? (Kysyjä on tietotekniikan opiskelija)
Tämä riippuu kurssista, vaikka suurin osa luennoitsijoista taitaa pyrkiä siihen, että käytettävät ohjelmistot (tai niiden vastineet) toimisivat kaikissa käyttöjärjestelmissä. Lista ohjelmistoista löytyy pääasiassa kurssien kotisivuilta.

Opinnäytetyöt, maturiteetti, valmistuminen sekä tutkinnot

Voiko pääaineen koostaa vaikka gradu ei ole vielä aivan valmis?
Ei voi, koska gradu sisällytetään mukaan pääaineeseen, eli sen tulee olla rekisterissä jotta pääaine voidaan koota. Sama koskee maturiteettia. Paperisen koontilomakkeen (lomake: TKTL pääaine kandidaatintutkintoon ja maisterintutkintoon, TTL) voit kuitenkin täyttää ja palauttaa laitoksesi toimistoon kun viimeiset suoritukset ovat arvioitavana, mutta koonti ei etene ennen kuin kaikki tarvittavat opintosuoritukset ovat rekisterissä. Ensisijaisesti pääaineen koonti haetaan Korpin kautta.
Tein jo kypsyysnäytteen eli maturiteetin kandiin, eihän toista tarvitse enää tehdä maisteriin?
Kyllä tarvitsee! Kumpaankin tutkintoon tehdään oma maturiteettinsa eli kypsyysnäyte. Maisterin tutkinnon maturiteettia ei lähetetä kielentarkastukseen, mikäli kieli on tarkastettu alempaan korkeakoulututkintoon kuuluneen maturiteetin yhteydessä.
Mikä on kandidaatintutkinto ja mitä siihen tarvitaan?
Suomessa on käytössä kaksiportainen tutkintojärjestelmä, eli perustutkinto on jaettu kahteen osaan: kandidaatintutkintoon ja maisterintutkintoon. Kandidaatintutkinto on 180 op laajuinen ja sen opinnäytetyötä kutsutaan kandidaatin tutkielmaksi. Opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan kandidaatin tutkinnon jälkeen maisteriopinnoissa.
Mikä on maisterintutkinto ja mitä siihen tarvitaan?
Maisterintutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja se on 120 opintopisteen laajuinen. Maisterintutkinnon opinnäytetyö on nimeltään Pro gradu, ja se on 30 op laajuinen. Tarkat opintovaatimukset riippuvat maisteriohjelmasi opintosuunnitelmasta. Muista myös laatia oma HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma oman opinto-ohjaajasi (opintoneuvojat: TKTL, TTL) kanssa.
Järjestetäänkö tänä vuonna publiikki eli valmistuneiden juhlat?
Molemmat IT-tiedekunnan laitokset yhdessä tiedekunnan kanssa pyrkivät järjestämään publiikin joka vuosi eli kyllä! Maisteriksi, lisensiaatiksi ja tohtoriksi almistuneille lähtee erikseen kutsu ja ilmoittautumisohjeet.

Kurssien FAQ-sivustoja

Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä opintoneuvojaasi, ainelaitokseesi tai tiedekuntaan