Opiskelijan ohjeet

Alumnitoiminta ja publiikki IT-tiedekunnassa

Viimeisin muutos keskiviikko 15. kesäkuuta 2016, 08.50

Alumnitoiminta

Alumni on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia. Suomeen sana on tullut Yhdysvalloista, jossa se tarkoittaa tutkinnon suorittanutta, valmistunutta opiskelijaa. Alumneja ovat kaikki yliopistosta valmistuneet sekä yliopistossa työskennelleet. Alumnitoiminnan eräs keskeisimmistä tavoitteista on eri alueilla toimivien yliopistojen kasvattien asiantuntemuksen, vaikutusmahdollisuuksien ja voimien yhdistäminen kaikkia hyödyntävällä tavalla.

Informaatioteknologian tiedekunnan alumneja ovat  tiedekunnasta ja sitä edeltäneistä tiedekunnista (IT-ala) valmistuneet opiskelijat ja tiedekunnassa työskennelleet henkilöt.

Pääaineesi on voinut olla:

  • Tietojärjestelmätiede
  • Tietojenkäsittelyoppi
  • Matemaattinen tietojenkäsittely
  • Tietojenkäsittelytiede
  • Kognitiotiede
  • Tietotekniikka
  • Tietoliikenne
  • Sovellettu matematiikka

Lue lisää alumnitoiminnasta ja liity mukaan toimintaan!

Publiikki

IT-tiedekunnassa on järjestetty tiedekunnan yhteisiä valmistujaisjuhlia eli publiikkeja vuodesta 2005 alkaen. Publiikkiin kutsutaan tiettynä aikana valmistuneet maisterit, lisensiaatit ja tohtorit. Mukana juhlissa on myös henkilökuntaa. Publiikki on osa tiedekunnan alumnitoimintaa, jonka avulla pyritään ylläpitämään tiivitä suhteita tiedekunnasta valmistuneisiin opiskelijoihin.