Opiskelijan ohjeet

Harjoittelu

Viimeisin muutos keskiviikko 31. toukokuuta 2017, 11.59

Harjoittelupaikat 2017

Työnantajat voivat tarjota Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ympärivuotisesti.

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella harjoittelua voi tehdä osaksi kandidaatti- ja/tai maisteriopintoja. Harjoittelusta tulee aina sopia ko. harjoittelun vastuuopettajan kanssa ennen harjoittelun alkamista

TJTA290 Harjoittelu, 1-10 op (kandidaatin tutkinto)

 • Tavoitteena on perehdyttää opiskelija ekonomin ammattikäytäntöön jossakin organisaatiossa toimien. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, johon tietojärjestelmätieteen opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia.
 • Lisätietoja Teija Paloselta: teija.palonen@jyu.fi

TJTS594 Tietojärjestelmätieteen syventävä harjoittelu, 1 - 10 op (maisterin tutkinto)

 • Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija tietojärjestelmätieteen ammattikäytäntöihin organisaatiossa toimien ja antaa mahdollisuus soveltaa tai reflektoida saatua koulutusta todellisissa ammatillisissa tilanteissa. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan ja toteutukseltaan koostua sellaisista tehtävistä, joihin tietojärjestelmätieteen syventävässä opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen ja kehittäen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja.
 • Lisätietoja Ville Seppäseltä:

TJTS590 IT-alan vaativat asiantuntijatehtävät, 5 - 10 op (maisterin tutkinto)

 • Opiskelijalle, joka on toiminut tietojärjestelmätieteen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä, joissa hän on saavuttanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon osaamistavoitteiden kannalta relevanttia osaamista, voidaan tämä työskentely lukea hyväksi osaksi pääaineen valinnaisia opintoja.
 • Lisätietoja Ville Seppäseltä: 

TKTS594 Kyberturvallisuuden syventävä harjoittelu, 1 - 10 op (maisterin tutkinto)

 • Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija informaatioturvallisuuden alan ammattikäytäntöihin jossain organisaatiossa toimien ja antaa mahdollisuus soveltaa ja reflektoida saatua koulutusta todellisissa ammatillisissa tilanteissa. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan ja toteutukseltaan koostua sellaisista tehtävistä, joihin informaatioturvallisuuden syventävässä opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen ja kehittäen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja.
 • Lisätietoja Panu Moilaselta: panu.moilanen@jyu.fi

TKTS590 Kyberturvallisuuden vaativat asiantuntijatehtävät, 5 - 10 op (maisterin tutkinto)

 • Opiskelijalle, joka on toiminut informaatioturvallisuuden vaativissa asiantuntijatehtävissä, joissa hän on saavuttanut informaatioturvallisuuden maisteriohjelman osaamistavoitteiden kannalta relevanttia osaamista, voidaan tämä työskentely lukea hyväksi osaksi pääaineen valinnaisia opintoja.
 • Lisätietoja Panu Moilaselta: panu.moilanen@jyu.fi

  Harjoittelu Saksassa

  Tietojärjestelmätieteen opiskelijoilla on Saksassa tarjolla paljon harjoittelupaikkoja, joissa voi hankkia paitsi kansainvälistä kokemusta, niin myös opintopisteitä: harjoittelua voi sisällyttää niin kandidaatin kuin maisterin tutkintoihinkin. Saksassa suoritettavasta harjoittelusta järjestetään tiedotustilaisuus syksyllä, ja harjoitteluun haetaan ohjatusti syyslukukauden aikana. Saat lisätietoja Saksan harjoittelusta myös tiedekunnan vaihtoilloissa, joita järjestetään yleensä yksi syys- ja yksi kevätlukukaudella.

  Tietotekniikan laitos

  TIEA304 Harjoittelu, 9-12 op

  Tietotekniikan harjoittelu suoritetaan työskentelemällä tietotekniikkatehtävissä ja kirjoittamalla sen jälkeen harjoitteluraportti. Sopiva ajankohta harjoittelulle on, kun tietotekniikan kandidaattiopinnot ovat lähes valmiit. Yhteensä harjoittelusta voi saada enintään 12 op. Harjoittelusta on aina sovittava etukäteen siitä vastaavan opettajan kanssa.

  TIES599 Syventävä harjoittelu, 5-12 op

  Harjoittelun voi suorittaa jossain yrityksessä, tutkimuslaitoksessa, virastossa tai yhteisössä. Harjoitteluksi hyväksytyt työtehtävät tulee olla asiantuntijuutta syventävää harjoittelua, joten tavanomaiset toimistotehtävät eivät riitä. Syventävän harjoittelun päämääränä on antaa yleisnäkemys alasta, jolla harjoittelija loppututkinnon suoritettuaan tulee työskentelemään. Työtehtävien soveltuvuus tietotekniikan syventäväksi harjoitteluksi on aina varmistettava etukäteen.

  • Lisätietoja Tapani Ristaniemeltä: tapani.ristaniemi@jyu.fi

  Harjoittelu ulkomailla

  Opiskelija voi hankkia kansainvälisiä valmiuksia suorittamalla opintoihin sisällytettävän harjoittelun myös ulkomailla. Opiskelija voi hankkia harjoittelupaikan joko alan yrityksestä Euroopassa tai sen ulkopuolella, tai suorittaa harjoittelun vaikkapa partneriyliopiston kansainvälisten asioiden toimistosta - mahdollisuudet ovat monet! Harjoittelusta maksetaan yleensä palkkaa, jonka lisäksi siihen on tarjolla monenlaista apurahaa.

  Lisätietoa työnhakuun Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluista