Opiskelijan ohjeet

Kandidaatin tutkinnot

Viimeisin muutos perjantai 05. toukokuuta 2017, 12.59
Tällä sivulla on esitetty opetussuunnitelmakauden 2014-2017 ja 2017-2020. Uusi opetussuunnitelmakausi alkaa 1.8.2017. Ennen uuden opetussuunnitelmakauden voimaantuloa aloittaneita opiskelijoita tiedotetaan muutoksesta erikseen. Seuraa sähköpostiasi asian tiimoilta.

Opetussuunnitelmat 2017-2020

Tietojärjestelmätiede

Tietotekniikka

Tietotekniikan aineenopettaja

Opetussuunnitelmat 2014-2017

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella voi opiskella kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK, 180 op) pääaineena tietojärjelmätiede. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijat jatkavat maisteriopintoihin.

Tietotekniikan laitos

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, 180 op) voi tietotekniikan laitoksella suorittaa kahdella eri tavalla: