Opiskelijan ohjeet

Kandidaatin tutkinnot

Viimeisin muutos maanantai 13. kesäkuuta 2016, 13.26

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella voi opiskella kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK, 180 op) pääaineena tietojärjelmätiede. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijat jatkavat maisteriopintoihin.

Tietotekniikan laitos

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, 180 op) voi tietotekniikan laitoksella suorittaa kahdella eri tavalla: