Opiskelijan ohjeet

Viestintä- ja kieliopinnot

Viimeisin muutos keskiviikko 07. joulukuuta 2016, 11.04
Informaatioteknologia on kansainvälinen ala. Hankkimalla vahvat ja monipuoliset viestintä- ja kielitaidot edistät sekä sijoittumistasi työmarkkinoille että työskentelyä monikulttuurisessa työyhteisössä kotimaassa ja ulkomailla.

Yliopiston kielikeskus tarjoaa sinulle oman alasi kannalta tarpeelliset viestintä- ja kieliopinnot, jotka tiedekunta on määritellyt osaksi tutkintoasi. Opintojen tarkoituksena on tukea opiskeluasi ja antaa valmiuksia työelämässä tarvittavaan äidinkieliseen ja vieraskieliseen viestintään.

Kielikeskus auttaa sinua viestintä- ja kieliopintojen suunnittelussa. Sivustolta saat myös tietoa eri kielten opetuksesta ja verkkotyöskentelystä, itsenäisestä kielenoppimisesta ja verkkomateriaalien käytöstä.

Voit suoritaa osan kieliopinnoista myös ulkomailla, esimerkiksi opiskelijavaihdossa. Katso lisätietoja kielikeskuksen sivuilta.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan opiskelijan tulee korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa oman alan kannalta tarpeellisen suomen ja ruotsin kielen taidon, sekä vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (ks. asetus 794/2004, sekä laki 2003/424 ja asetus 2003/481).

Viestintä- ja kieliopinnot IT-tiedekunnassa

Katso oman tutkintosi kielivaatimukset alla olevien linkkien kautta. Ko. vaatimukset ovat voimassa 1.8.2014 lähtien. Aiemmat vaatimukset löydät aiempien lukuvuosien opinto-oppaista.

Kielikeskuksen kaikille kursseille ilmoittaudutaan Korppi-opintotietojärjestelmässä. Kurssille ilmoittautuminen on vahvistettava, ja Korppi muistuttaa ilmoittautuneita vahvistamisesta. Korppi poistaa ilmoittautuneiden joukosta ne, jotka eivät ole vahvistaneet ilmoittautumistaan. Jos ryhmä on vahvistamisen jälkeenkin täynnä ja olet varasijalla, tule ensimmäiseen tapaamiseen katsomaan olisiko ryhmässä kuitenkin tilaa.