Opiskelijan ohjeet

Kansainvälistyminen

Viimeisin muutos tiistai 22. elokuuta 2017, 15.11
Kansainväliset valmiudet ovat olennainen osa akateemista ja ammatillista osaamista, ja osa-alue, jota työnantajat erityisesti IT-alalla arvostavat korkealle, joten kansainvälistymisen edistäminen jo opiskeluvaiheessa on tärkeää.

Kansainvälistymisvaihtoehtoja

Kansainvälisiä valmiuksia ovat mm.
- sopeutumiskyky
- verkostoitumiskyky
- itsetuntemus
- ongelmanratkaisukyky
- vuorovaikutustaidot...

Kotikansainvälistyminen - kansainvälisty kampuksella

Kotikansainvälistyminen on jokaisen opiskelijan velvollisuus. Se on ilmaista, helppoa ja antaa niitä valmiuksia, mitä nykyajan kansainvälinen työelämä vaatii. Kaikki työ on kansainvälistä.

Opiskelijavaihto

Vaihto-ohjelman kautta vaihtoon lähteminen on ilmaista, vaivatonta ja sisältää apurahan ulkomailla olemiseen normaalin opintotuen lisäksi.

Opiskelu ulkomailla kehittää kansainvälistä osaamista tehokkaasti ja opettaa vähintäänkin yhtä paljon itsestä, omasta kulttuurista kuin kohdekulttuuristakin. Vaihdossa karttuneet kansainväliset ja sosiaaliset valmiudet, puhumattakaan uusista näkökulmista omaan tieteenalaan ja sen opiskeluun, ovat vahvoja valtteja opiskelua, uraa ja koko elämää ajatellen. Vaihdossa voi vaihtokohteesta riippuen opiskella joko englannin kielellä tai kohdemaan kielellä.

Pyydä opiskelijavaihtoon liittyvät "laitostason" dokumentit/ allekirjoitukset (esim. Learning Agreement, Erasmus) ja suositukset (ISEP) kansainvälisten asioiden suunnittelijalta Niina Ormshaw'lta.

Työharjoittelu ulkomailla

Työharjoittelu ulkomailla voidaan liittää osaksi opintoja, jonka lisäksi opiskelija saa arvokasta kansainvälistä työkokemusta ansioluetteloonsa. Harjoittelupaikka, joka IT-alalla on yleensä palkallinen, etsitään yleensä itse, mutta lisärahoitusta ja tukea on tarjolla monessa muodossa. Se on helppoa:

1. Etsi paikka, esim.

  • avoimin hakemuksin, esim. yritysten "Careers" www-sivut
  • erasmusintern.org 
  • Placement Slovakia
  • CERN - Haku CERNin Summer Student ohjelmaan päättyy yleensä tammikuussa. Ohjelma on suunnattu IT-alan ja fysiikan opiskelijoille.

  2. Vahvista harjoitteluvastaavalta, että paikka on harjoitteluksi sopiva sekä harjoittelusta saatavat opintopisteet
  3. Ota yhteys kv-suunnittelijaan
  rahoitusta varten - ilmoita ulkomaisesta harjoittelusta kv-suunnittelijalle aina, vaikka et tarvitsisikaan rahoitusta!
  4. Luo kansainvälinen ura

  Kesäkoulut

  Kesäkouluun (Summer School) osallistuminen on helppo tapa kansainvälistyä joko kotiyliopistossa tai ulkomaisessa yliopistossa. Kurssit ovat intensiivikursseja, jotka järjestetään kesäaikaan ja ne kestävät viikosta muutamaan viikkoon. Opintopisteet voidaan sisällyttää opintoihisi. Kotiyliopistossasi järjestetään kesäkouluja, jonka kursseille voivat hakea kaikki Jyväskylän yliopiston omat opiskelijat sekä ulkomaisten partneriyliopistojemme opiskelijat.

  Moni ulkomainen partneriyliopistomme tarjoaa myös kesäkouluja. Ulkomaisten yliopistojen kesäkoulut ovat joko ilmaisia tai ne ottavat pienen osallistumismaksun - useat yliopistot antavat alennusta partneriyliopistojen opiskelijoille. Kesäkouluun voi hakea tiedekunnan matka-apurahaa.  Partneriyliopistomme löytyvät Mobility On-linesta.

  Esimerkkejä kesäkouluista:

  • IS:Link-verkoston kesäkoulut ympäri Eurooppaa. Tiedekuntamme on mukana verkostossa, jonka päämääränä on edesauttaa alan opiskelijoiden kansainvälistymistä.
  • Summer Schools in Europe.eu - Summer Schools in Europe.eu listaa eurooppalaisia kesäkouluja maittain sekä oppialoittain. 
  • SWUFE Summer Camp Chengdu, Kiina. Kesäkoulu on ilmainen ja jopa tarjoaa majoituksen, ruuan ja liikkumisen Chengdussa. Itse kustannettavaksi jää matkat Kiinaan, joihin voi saada tiedekunnan matka-apurahaa.

  Kielitaidosta

  Tiedekunnan kansainvälinen yhteistyö

  Informaatioteknologian tiedekunta tekee aktiivista kansainvälistä yhteistyötä niin tutkimuksen kuin opetuksenkin alueilla. Henkilöstöömme kuuluu kansainvälisiä asiantuntijoita opettajina, tutkijoina ja jatko-opiskelijoina. Hyödynnämme aktiivisesti opiskelija- ja opettajavaihtosopimuksia ulkomaisten yhteistyöyliopistojemme kanssa. Opiskelijoillemme on tarjolla erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa tutkinnostaan ulkomailla, opintojen tai harjoittelun muodossa.

   Kansainvälisten asioiden suunnittelija IT-tiedekunnassa

   Hallintoamanuenssi, kansainväliset asiat
   Käyntiosoite
   Puhelin
   yhteinen sähköpostiosoite

   Niina Ormshaw
   Mattilanniemi, Agora 4. kerros, Huone C434.1
   050 443 2360