Opiskelijan ohjeet

Informaatioteknologian tiedekunta - perinteikkään yliopiston dynaaminen tiedeyhteisö

Viimeisin muutos tiistai 07. helmikuuta 2017, 12.50
Informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen vanhin ja suurin. Alan opetus Jyväskylän yliopistossa käynnistyi jo vuonna 1967, kun tietojenkäsittelyopin opetus alkoi. Tiedekuntamme perustettiin vuonna 1998.

Kuva: Sergey Chernov
Kuva: Sergey Chernov

Koulutuksessa tarkastelemme informaatioteknologiaa kahdesta eri näkökulmasta: tietojärjestelmätieteessä näkökulma on kaupallis-organisatorinen ja tietotekniikassa matemaattis-luonnontieteellinen. Kognitiotieteessä ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta.

Tiedekunnassa opiskelee noin 2 300 perustutkinto-opiskelijaa ja 200 jatko-opiskelijaa. Koulutusaloja ovat kauppatieteellinen ja luonnontieteellinen alaa. Ainelaitoksia on kaksi:

Tiedekunta sijaitsee Jyväsjärven rannalla olevassa Agora-rakennuksessa (Agora (kreik.) = tori, kohtauspaikka), jossa opetus, tutkimus ja yritykset toimivat yhdessä.

Palvelukeskuksen yhteystiedot:

Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksit
WWW
Tiedekunnan opintoasioita hoitavien
yhteinen sähköpostiosoite
Mattilanniemi, Agora 4. kerros
PL 35 (Agora), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
040 805 4927, 040 805 3088
(014) 260 2209
http://www.jyu.fi/it/

it-studyaffairs@jyu.fi