Opiskelijan ohjeet

Lisäajan hakeminen IT-tiedekunnassa

Viimeisin muutos tiistai 14. kesäkuuta 2016, 15.17
Jos opinto-oikeus on päättymässä tai on jo päättynyt, opinnoille voi hakea lisäaikaa tiedekunnalta.

Edellytyksenä lisäajan myöntämiselle on realistisen HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyttäminen laitoksilla. Tiedekunnan noudattaman linjauksen mukaisesti suunnitelman tulisi sisältää seuraavat opintopistemäärät:

 • Kandidaatin tutkintoa suorittavien HOPS: suorituksia vähintään 45 op lukuvuodessa
 • Maisterin tutkintoa suorittavien HOPS: suorituksia vähintään 30 op lukuvuodessa

  Sekä kandidaatin- että maisterintutkintoa suorittaville voidaan aluksi myöntää lisäaikaa vain kandidaatin tutkinnon loppuun suorittamista varten. Lisäaika myönnetään lukukausina. Lisäaika myönnetään lähtökohtaisesti enintään kahdeksi lukukaudeksi ja vain poikkeustapauksissa enintään neljäksi lukukaudeksi. Jos opintojen loppuun saattaminen kestäisi opiskelusuunnitelman mukaan pidempään, loput lisäaikalukukaudet opiskelijan on haettava uudella hakemuksella.

  Opinto-oikeuden jatkamista kannattaa hakea vasta siinä vaiheessa, kun voi sitoutua aktiiviseen opiskeluun!

  Lisätietoja:

  • Tietojenkäsittelytieteiden laitos (pääaineena tietojärjestelmätiede, tietojenkäsittelytiede tai kognitiotiede),
   Tapio Tammi, tapio.tammi@jyu.fi, puh. 050 376 1204
  • Tietotekniikan laitos (pääaineena tietotekniikka), Jaana Markkanen, amanuenssi@mit.jyu.fi,  puh. 040 805 3279