Opiskelijan ohjeet

Maisterin tutkinnot

Viimeisin muutos keskiviikko 07. syyskuuta 2016, 12.44

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen maisteriohjelmat

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella voi valmistua joko kauppatieteiden maisteriksi (KTM, 120 op) tai filosofian maisteriksi (FM, 120 op).

Tietojärjestelmätieteessä suoritettava tutkinto on kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM). Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet saavat myös ekonomin arvon.

Kognitiotieteessä ja tietojenkäsittelytieteessä suoritettava tutkinto on filosofian maisterin tutkinto (FM).

Kyberturvallisuuden maisteriohjelma (ent. informaatioturvallisuus) on siirtynyt 1.8.2014 alkaen tietojenkäsittelytieteen oppiaineeseen tietojenkäsittelytieteiden laitokselle. Lisätietoja kyberturvallisuuden koulutuksen uudistuksesta.


Tietotekniikan laitoksen maisteriohjelmat

Tietotekniikan laitokselta voi valmistua filosofian maisteriksi (FM, 120 op) yhdeksästä eri maisteriohjelmasta. Maisteriohjelmiin hakeudutaan kandiopintojen loppuvaiheessa suuntaamalla opinnot valittuun maisteriohjelmaan. Tässä vaiheessa laaditaan myös maisterivaiheen opintojen opintosuunnitelma (eHOPS).

  • Laitoksen kandidaattivaiheen loppusuoran opiskelijat valitsevat itse maisteriohjelmansa, ja hakeutuvat kyseisen maisteriohjelman opintoneuvojalle HOPS:n laatimiseksi, kun maisteriopinnot tulevat ajankohtaiseksi. Tee maisteriopintosuunnitelma hyvissä ajoin! HOPS:n laatimisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua valitsemaasi maisteriohjelmaan Korpissa.
  • Onko pääaineesi jokin muu kuin tietotekniikka, mutta haluaisit tietotekniikan maisteriohjelman opiskelijaksi? Tietoa pääaineen vaihdosta.
  • Muut hakijat hakevat tietotekniikan maisteriohjelman opiskelijoiksi opintopolku.fi -palvelun kautta.

Maisteriohjelmat: