Opiskelijan ohjeet

Opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistus

Viimeisin muutos tiistai 02. syyskuuta 2014, 13.25
Tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen suoritettuaan opiskelija saa muodollisen kelpoisuuden toimia perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tietotekniikan aineenopettajana.

Opettajankelpoisuudesta säädetään lailla (986/1998).

Jyväskylän yliopistossa tietotekniikan aineenopettajankoulutuksessa tutkinnon suorittaneelle opettajankelpoisuus sisältyy tutkintotodistukseen. Muulla suuntautumisvaihtoehdolla tai muussa korkeakoulussa tutkintonsa suorittanut voi anoa opintojen vastaavuuden arviointia ja siten vastaavuustodistusta. Vastaavuus voidaan myöntää joko 60 opintopisteen (sivuaine) tai 120 opintopisteen (pääaine) laajuisista opinnoista.