Opiskelijan ohjeet

Opinto-oikeus

Viimeisin muutos keskiviikko 15. kesäkuuta 2016, 08.05

Pääaineen opinto-oikeus

Tutkinto-opiskelija voi suorittaa tutkinnon siinä pääaineessa, jonka opiskelijaksi hänet on valittu. Perusvalinnassa valitulla opiskelijalla on oikeus suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot, joista kandidaatin tutkinto suoritetaan ensin. Maisterivalinnassa valitulla on oikeus suorittaa maisterin tutkinto.

Kandidaatin tutkinnon opinto-oikeudesta luopuminen

Kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on suoritettuna alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto/ammattikorkeakoulututkinto), voi hakea opinto-oikeuden muutosta kandidaattiopinnoista maisteriopintoihin. Opinto-oikeuden muutosta haetaan toimittamalla todistus alemmasta korkeakoulututkinnosta laitoksen amanuenssille/opintoneuvojalle, joka tarkastaa soveltuvuuden maisteriopintoihin. Maisterintutkintoa suorittamaan siirtyvälle opiskelijalle voidaan määrätä enintään 60 op tutkintoa täydentäviä opintoja, jos hänen aiemman tutkintonsa pääaineen opinnot eivät kata keskeisiä pääaineen osaamistavoitteita.

Hyväksymisen jälkeen:

Tutkinnonsuoritusoikeudesta luopuminen

Jos haluat luopua jostakin tietystä tai kaikista tutkinnonsuoritusoikeuksistasi, sinun tulee täyttää alla oleva lomake ja toimittaa se opiskelijapalveluihin. Lisätietoa ja toimitusosoite on ko. lomakkeella.

Jos luovut tutkinnonsuoritusoikeuksistasi Jyväskylän yliopistossa, mutta olet ehtinyt jo maksaa tulevan tai juuri alkaneen lukukauden tai lukuvuoden ylioppilaskunnan (JYY) jäsenmaksun, voit anoa jäsenmaksun palautusta. Lisätietoa lomakkeessa.

    Pääaineen vaihto ja opinto-oikeudet

    Opiskelija voi vaihtaa pääainetta tiedekunnan sisällä tai hakeutua muista tiedekunnista IT-tiedekunnan opiskelijaksi. Hakumenettely riippuu opiskelijan opintojen vaiheesta ja tavoitetutkinnosta:

    Erillinen opinto-oikeus

    Henkilöt, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat opiskella ylimääräisinä opiskelijoina erillisiä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä jaksoja. Näistä opinnoista peritään maksu opinto-oikeuden opintopistelaajuuden perusteella. IT-tiedekunnassa hakemuksille ei ole asetettu määräaikaa. Erillistä opinto-oikeutta joutuvat hakemaan myös Jyväskylän yliopistossa tutkintonsa suorittaneet, jotka haluavat täydentää tutkintoansa mutta joiden täydennysaika on kulunut umpeen.

    Muiden tiedekuntien opiskelijoiden sivuaineoikeudet