Opiskelijan ohjeet

Opintojen aloittaminen IT-tiedekunnassa

Viimeisin muutos maanantai 12. joulukuuta 2016, 11.03

Tervetuloa, uusi opiskelija!

Opintosi alkavat nimenhuutotilaisuudella Agorassa, Mattilanniemessä. Agoraan löydät kampuskartan avulla. Agoran luentosalit ja luokat löydät Agoran pohjapiirustuksista. Nimenhuutotilaisuuksissa esitellään laitosten toimintaa ja henkilökuntaa sekä uusia opiskelijoita ohjaavat tutorit. Lisäksi saat opintojen aloitukseen liittyviä ohjeita ja materiaalia. Myös maisteriopiskelijat aloittavat opintonsa nimenhuutotilaisuudella. Opintojen sujuvan käynnistymisen takia nimenhuutotilaisuuteen osallistuminen on välttämätöntä.

Tietotekniikan laitoksen uusien opiskelijoiden (pääaineena tietotekniikka) nimenhuuto järjestetään 9.1.2017 klo 12.15 Agoran Auditorio 2 -salissa. Jos sinut on valittu suoraan maisteriopiskelijaksi ja aloitat opintosi tammikuussa, ota yhteyttä Ilona Lapinkylään ().

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen uusien opiskelijoiden (pääaineena tietojärjestelmätiede, tietojenkäsittelytiede tai kognitiotiede) aloitusinfo järjestetään 9.1.2017. Mikäli haluat aloittaa tietojärjestelmätieteen opinnot tammikuussa 2017, ota yhteyttä Teija Paloseen (teija.palonen@jyu.fi).

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi ennen syksyn 2016 hakua ja olet ilmoittautunut poissaolevaksi (esimerkiksi asevelvollisuuden vuoksi), ilmoita opintojesi aloittamisesta hyvissä ajoin seuraaville henkilöille:

  • Tietojenkäsittelytieteiden laitos (pääaineena tietojärjestelmätiede, tietojenkäsittelytiede (kyberturvallisuus) tai kognitiotiede),
    Teija Palonen, teija.palonen@jyu.fi, puh. 040 7496939
  • Tietotekniikan laitos (pääaineena tietotekniikka), Jaana Markkanen, amanuenssi@mit.jyu.fi, puh. 040 805 3279

Muista myös ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi kevätlukukaudeksi 2017.

    Opintosi käynnistyvät orientaatiokursseilla ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu (pakollinen kurssi kaikille tiedekunnan kandiopiskelijoille).

    Kurssit ovat johdatus akateemiseen maailmaan ja opiskeluun. Niiden tarkoituksena on tehdä opintojen aloituksesta mahdollisimman sujuvaa. Kurssien aikana tutustutaan omaan ainelaitokseen ja opiskeltavaan alaan, Jyväskylän yliopistoon ja Jyväskylään kaupunkina. Saat tietoja mm. opiskeluun liittyvistä taidoista ja opintojen suunnittelusta, opit navigoimaan yliopistolla, tutustut erilaisiin oppimista tukeviin tietojärjestelmiin ja oppimisympäristöihin ja ennen kaikkea tutustut opiskelukavereihisi. Siksi onkin erittäin tärkeää, että olet mukana heti alusta alkaen!